Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Aktuality

Spustenie poradní

jf, 25 okt 2005

Dňa 25.10.2005 boli uvedené do prevádzky štyri poradne, v ktorých Vám odborníci odpovedia na Vaše otázky, týkajúce sa drog, závislostí, trestného postihu v prípade deliktu súvisiaceho s užívaním drog, ...

Médiá o návšteve Wolfganga Goetza

Eleonora Bobáková, 03 okt 2005

Krátkou tlačovou konferenciou sa 30.septembra 2005 skončila dvojdňová pracovná návšteva výkonného riaditeľa Európskej agentúry pre drogy a drogové závislosti EMCDDA Wolfganga Goetza v Bratislave.

Tlačová konferencia

Danica Rísová, 28 sep 2005

Na záver dvojdňovej pracovnej návštevy riaditeľa Európskej agentúry pre drogy a drogové závislosti EMCDDA Wolfganga Goetza a vedúceho Európskej informačnej siete REITOX Frederica Deneckera sa 30.9.200 ...

Cesta - mesačník abstinentov,bezdomovcov a sympatizantov

Danica Rísová, 24 sep 2005

Zdravší a zmysluplnejší pohľad na život chce sprostredkovať všetkým čitateľom časopis cesta ktorý už tretí rok vydáva Gréckokatolícka diecézna charita v Prešove. Časopis vychádza s finančnou podporo ...

Sociálne a ekonomické náklady boja proti drogám

Danica Rísová, 24 sep 2005

Prof. Cindy Fazey ako medzinárodná expertka na protidrogovú politiku navštívila v týchto dňoch našu republiku. V Bratislave viedla workshop o metódach vyčíslenia sociálnych a ekonomických nákladov ...

Vyváženosť v regulácii opioidov

WHO, 19 sep 2005

Dosiahnuť vyváženosť v regulácii opiátov: Smernice pre hodnotenie (World Health Organization, 2000) Skupina pre riešenie problematiky bolesti Svetovej zdravotníckej organizácie (The Pain and Po ...

Postoje k drogám v ČR

Elenora Kastelová, 05 sep 2005

Výskum mapujúci vývoj postojov českej spoločnosti k drogám v rokoch 1996 až 2006 uverejnilo výskumné centrum CEPROS v marci 2008.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava