Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Vyváženosť v regulácii opioidov

19.09.2005

"Dosiahnuť vyváženosť v regulácii opiátov: Smernice pre hodnotenie (World Health Organization, 2000) Skupina pre riešenie problematiky bolesti Svetovej zdravotníckej organizácie (The Pain and Policy Studies Group of WHO) víta ďalšie sprístupnenie publikácie WHO v niekoľkých jazykoch (14) s ohľadom na jej obsah a cieľ, ktorým je zlepšenie dostupnosti opiátových analgetík vo svete. "

Publikácia má v anglickom origináli názov  "Achieving Balance in National Opioids Control Policy: Guidelines for Assessment." a  môžete si ju stiahnuť v jednej zo 14 jazykových verzií tu. 

Dokument obsahuje 16  smerníc resp. odporúčaní, ktoré by vlády a odborníci v oblasti medicínskej liečby mali uplatniť pri hodnotení protidrogovej politiky v zmysle vyváženého postupu pri využívaní opiátov v liečbe bolesti. Smernice sú odvodené z medzinárodne uplatňovaného princípu vyváženosti v boji proti drogám a tento princíp, ktorý je dostatočne precízne v publikácii zdokumentovaný  znamená, že vlády nemajú iba povinnosť bojovať proti zneužívaniu drog, ale musia súčasne zabezpečiť dostupnosť analgetík na báze ópia pre medicínske účely a že úsilie zamerané proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s nimi  nesmie potláčať prístup k  takýmto analgetikám  pri liečbe bolesti alebo jej redukovaní.
Odkedy WHO túto publikáciu vydala,  skupina pre riešenie problémov bolesti ju prezentuje  na mnohých svetových  a medzinárodných konferenciách s cieĺom  posilniť a zefektívniť spoluprácu medicínskych odborníkov a aktérov protidrogového boja.

eb050919 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava