Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Drogový informačný portál

Stránku spravuje Národné monitorovacie centrum pre drogy, ktoré je súčasťou odboru
Koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog.

Viac o nás

Čo je nového?

Podujatia

2023 NIDA International Forum /8. – 9. jún, 2023

Deň: 8. 6. 2023 - 9. 6. 2023

viac informácií

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava