Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Drogový informačný portál

Stránku spravuje Národné monitorovacie centrum pre drogy, ktoré je súčasťou odboru
Koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog.

Viac o nás

Poradne odborníkov

Čo je nového?

Podujatia

Lisabon Addictions - Lisabonské závislosti

Deň: 23. 10. 2024 - 25. 10. 2024

Miesto: Lisabon

viac informácií

The European Drugs Summer School - Európska letná škola o drogách

Deň: 24. 6. 2024 - 5. 7. 2024

viac informácií

Európsky trh s heroínom a inými opioidmi - Webinar EMCDDA a EUROPOL

Deň: 24. 1. 2024 - 24. 1. 2024

viac informácií

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava