Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Drogový informačný portál

Stránku spravuje Národné monitorovacie centrum pre drogy, ktoré je súčasťou odboru
Koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog.

Viac o nás

Čo je nového?

Podujatia

LISBON ADDICTIONS 2022

Deň: 23. 11. 2022 - 25. 11. 2022

Organizátor: Portugalské generálne riaditeľstvo pre intervenciu v oblasti návykového správania a závislostí (SICAD); Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA); časopis Závislosť/Spoločnosť pre štúdium závislostí (Závislosť/SSA); a International Society of Addiction Journal Editors (ISAJE).

viac informácií

XVII. ROČNÍK NÁRODNÍ ADIKTOLOGICKÉ KONFERENCE 2022

Deň: 10. 11. 2022 -

Organizátor: SCAN, z.s. ve spolupráci s Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze Česká asociace adiktologů Projekt konference je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Miesto: Děkanát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Na bojišti 1660/3, 120 00 Praha 2 Dátum konania: 10.11.2022

viac informácií

AT KONFERENCIA 2022

Deň: 29. 9. 2022 - 2. 10. 2022

Organizátor: Sekcia drogových závislostí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS

Miesto: Hotel Alexander, Bardejovské kúpele 29. 9. – 2. 10. 2022 — PREZENČNE

viac informácií

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava