Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Infekčné ochorenia súvisiac s drogami

Drug-related infectious diseases - DRID

Prostredníctvom tohto indikátora sa sleduje výskyt infekčných chorôb prenosných najmä krvou (HIV, HCV, HBV) v populácii užívateľov drog a ich podskupín, ako aj trendy v čase - či sa zvyšuje, znižuje prevalencia infekcie u intravenóznych užívateľov drog, či dochádza k zmenám v prevalencii u skupiny mladých a nových vnútrožilových užívateľov drog.

Informácie sa dajú využiť pre identifikovanie priorít pre prevenciu infekčných chorôb, pre odhady budúcich potrieb zdravotnej starostlivosti a jej nákladov, ako i pre nepriame odhady incidencie a prevalencie injekčného užívania drog.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava