Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Aktuality

Nová grafická úprava

GS VMDZKD, 16 feb 2006

V záujme zvýšenia prehľadnosti a atraktívnosti dostali sekcie RODIČIA, TEENAGERI, UŽÍVATELIA DROG a UČITELIA na našom portáli nový dizajn. V jednotlivých sekciách nájdete tiež nové príspevky a články ...

Národné centrum zdravotníckych informácií

www.uzis.sk, 16 feb 2006

Ministerstvo zdravotníctva SR koncom januára 2006 vydalo rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIŠ) a zrušení Slovenskej lekárskej knižnice.

Represia - legislatíva - drogová kriminalita - zahraničie

ABC NEWS ON-LINE, 14 feb 2006

Budú prísnejšie tresty za predaj drogy deťom v Austrálii ? Vláda v Západnej Austrálii a tamojší minister spravodlivosti sa bude vážne zaoberať návrhmi opozície zaviesť striktnejšie tresty pre díler ...

Projekty - grantové výzvy

GS VMDZKD, 24 jan 2006

Podrobnejšie informácie nájdete v samostatnej rovnomennej sekcii Projekty a grantové výzvy.

Pripravovaný seminár

GS VMDZKD, 18 jan 2006

GS VMDZKD a kancelária Nemecko-Česko-Slovenského twinningového projektu Podpora implementácie Národného programu boja proti drogám 2004-2006, podporovaného z prostriedkov EÚ a národného spolufinanco ...

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava