Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Pedagogicko-psychologické poradenstvo

BRATISLAVSKÝ KRAJ Adresa     Kontakt
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Hrobákova 3 85102 Bratislava-Petržalka 02/62411955, 02/62312249, 02/62312249
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Fedákova 3 84102 Bratislava-Dúbravka 02/64288090, 02/64288090, 02/64461467
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Lichnerova 61 90301 Senec 02/45926708, 02/45926708
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Štefanikova 15 90201 Pezinok 033/6402071, 033/6402071, 033/6404388
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Rázusova 30 90101 Malacky 034/7724293, 034/7724293
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Drieňová 36 82103 Bratislava-Ružinov 02/43632588, 02/43410712, 02/43632588
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Brnianska 47 81104 Bratislava-Staré Mesto 02/54775560, 02/54434442, 02/54434442
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Hubeného 25 83154 Bratislava-Rača 02/44882396, 02/44882396, 02/44882406
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie pri Krajskej pedagogicko - psychologickej poradni Fedákova 3 84102 Bratislava-Dúbravka 02/64461435, 02/54773868
NITRIANSKY KRAJ Adresa     Kontakt
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Turecká 35 94061 Nové Zámky 035/6400143
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Lomnická 44 94901 Nitra 037/6532161
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Mierová 1 93401 Levice 036/6312903
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Pevnostný rad 14 94505 Komárno 035/7731408
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 1. mája 898/2 92701 Šaľa 031/7705464
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nám. Ľ. Štúra 1738 95501 Topoľčany 038/5323187
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Sládkovičova 3 95301 Zlaté Moravce 037/6421203
TRENČIANSKY KRAJ Adresa     Kontakt
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Moravská 1 90701 Myjava 034/6213116, 034/6540135
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Štúrova 1967/15 91501 Nové Mesto nad Váhom 032/7714507, 032/7714507
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Námestie slobody 1657/13 2001 Púchov 042/4632849, 042/4632849
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Kukučínova 473 91101 Trenčín 032/7436152, 032/7436172, 032/7434173
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie J. Červeňa 34 97101 Prievidza 046/5427088, 046/5438159
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Veľká Okružná 1107/15 95801 Partizánske 038/7491922, 038/7491922
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie J. A. Komenského 106 1701 Považská Bystrica 042/4323748, 042/4323748
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Partizánska 151/3 1841 Dubnica nad Váhom 042/4442138, 042/4442138, 042/4442140
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 5. apríla 739/12 95701 Bánovce nad Bebravou 038/7602097, 038/7602097
Súkromné centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Bojnická cesta 47 97101 Prievidza 046/5441545, 046/0907593122, 046/0907413515
TRNAVSKÝ KRAJ Adresa     Kontakt
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie M.Sch. Trnavského 2 91701 Trnava 033/5514423, 033/5514423
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie SNP 32 90851 Holíč 034/6684971, 034/6684971
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Robotnícka 62 90501 Senica 034/6512060, 034/6512061
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie E. F. Scherrera 40 92101 Piešťany 033/7743423, 033/7743423, 033/7743423
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Fraštácka 4 92001 Hlohovec 033/7426988
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Hodská 2352/62 92401 Galanta 031/7805614
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - Pedagógiai Pszichológiai Tanácsadó Nám. priateľstva 2173/27 92901 Dunajská Streda 031/5530283
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ Adresa     Kontakt
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Mládežnícka 34 97404 Banská Bystrica 048/4134751
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Dolná 2 96901 Banská Štiavnica 045/6921311
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Hradby 9 97701 Brezno 048/6116399
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Krpeľná 35 96212 Detva 045/5454480
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Martina Rázusa 25 98401 Lučenec 047/4332300
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Kollárova 11 5001 Revúca 058/4426053
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Hviezdoslavova 441/10 97901 Rimavská Sobota 047/5623543
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Červenej armády 27 99001 Veľký Krtíš 047/4831427
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Dukelských hrdinov 44 96001 Zvolen 045/5335502, 045/5402619
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Dolná 6 96681 Žarnovica 045/6814173
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nám.Matice slovenskej 8 96501 Žiar nad Hronom 045/6732280, 045/6732750
ŽILINSKÝ KRAJ Adresa     Kontakt
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Zámok 104 1401 Bytča 041/5521965, 041/5521965, 041/5521965
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Kukučínova 162 2201 Čadca 041/4334181,82
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie J. Ťatliaka 2051/8 2601 Dolný Kubín 043/5862286, 043/5862107
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Komenského 2740 2401 Kysucké Nové Mesto 041/4212176, 041/4212176
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Okoličianska 333 3104 Liptovský Mikuláš 044/5525021
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Kollárova č.49 3601 Martin 043/4239111
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nám. A. Bernoláka 378/7 2901 Námestovo 043/5581066, 043/5581066
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie I. Houdeka 2351 3401 Ružomberok 044/4342634, 044/4320086
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie SNP 227/23 2801 Trstená 043/5391160
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Predmestská 1613 1001 Žilina 041/5650018, 041/5650018
PREŠOVSKÝ KRAJ Adresa     Kontakt
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Štefánikova 8 8501 Bardejov 054/4724928, 054/4798449
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Mierová 4 6601 Humenné 057/7750627, 057/7750627
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Mučeníkov 4 6001 Kežmarok 052/4685531, 052/4685531, 052/4685531
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nám. Majstra Pavla 59 5401 Levoča 053/4511968
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Joliota Curieho 3760/2 5801 Poprad 052/7764944, 052/7769514
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Masarykova 11175/20C 8001 Prešov 051/7499011, 051/7499011
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie SNP 15 8301 Sabinov 051/4522536
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Partizánska 1057 6901 Snina 057/7624297
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nám. generála Štefánika 6 6401 Stará Ľubovňa 052/4321308
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Kukučínova 2 9101 Stropkov 054/7424813, 054/7424813
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Centrálna 102 8901 Svidník 054/7522367, 054/0911828277
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bernolákova 95 9301 Vranov nad Topľou 057/4423718
KOŠICKÝ KRAJ Adresa     Kontakt
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Karpatská 8 4132 Košice 055/6226615
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Slovenskej jednoty 29 4032 Košice-Sever 055/6321977, 055/6321838
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Zuzkin park 10 4011 Košice 055/7871630, 055/7871615, 055/7871611
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Okružná 3657 7101 Michalovce 056/6883055, 056/6883055
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Šafárikova 104 4801 Rožňava 058/7322095, 058/7885300
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Letná č. 66 5201 Spišská Nová Ves 053/4423981
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Ul.kpt. Nálepku 1057/18 7501 Trebišov 056/6723850, 056/6723876
Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Štúrova 7 4270 Košice 055/6438673(d), 055/0903809248
Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Medická 2 4011 Košice 055/7288671, 055/0903629359, 055/6435577

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava