Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Pomoc a podpora

Poradne Drogového informačného portálu

V našich poradniach Vám odborníci pre liečbu drogovej závislosti a pre legislatívne otázky pomôžu zorientovať sa v situáciách, keď sa drogy a problémy s nimi súvisiace týkajú aj Vás, alebo niekoho Vám blízkeho. Ak Vás neuspokoja už zodpovedané otázky (FAQ), pýtajte sa a Vaša otázka bude v najkratšom možnom čase zodpovedaná.

Adresár inštitúcií a organizácií

Nájdite najbližšie zariadenie vo vašom okolí, ktoré poskytuje služby v oblasti drogovej závislosti. V adresári sú uvedené kontakty na zdravotnícke zariadenia poskytujúce liečbu drogovej závislosti, resocializačné centrá, organizácie poskytujúce nízkoprahové služby pre užívateľov drog (najmä programy výmeny ihiel a striekačiek), ale aj kontakty na rôzne poradne, kluby abstinentov a pod.

Urgentná pomoc

V tejto sekcii nájde telefónne kontakty pre rôzne krízové situácie - tiesňové linky, linky dôvery a pomoci.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava