Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Centrá voľného času

BRATISLAVSKÝ KRAJ

Centrum voľného času

Hlinická 3, 83154 Bratislava

Výchovno-vzdelávacia činnosť a aktívny oddych detí a mládeže v priebehu celého kalendárneho roka.

http://www.cvcba3.sk

 

Centrum voľného času

Kulíškova 6, 82108 Bratislava

Školské zariadenie pre voľnočasové a prázdninové aktivity.

http://www.cvckuliskova.sk

 

Krekáň Ján, Bratislava

Šafárikovo námestie 2, 81102 Bratislava

Prevádzka klubu Bystrý rozumček pre deti predškolského veku.

www.zoznam.sk/firma/2825544/Krekan-Jan-Bratislava

 

Centrum voľného času Klokan, Bratislava

Pekníkova 2, 84102 Bratislava

Organizovanie voľnočasových aktivít pre deti po školskom vyučovaní a počas prázdnin.

http://www.kruzky.eu

 

Kaspian, Bratislava

Topoľčianska 19, 85105 Bratislava

Práca s deťmi a mládežou v Petržalke.

http://www.kaspian.sk

 

Istra centrum, Bratislava

Hradištná 43, 84107 Bratislava

Prevádzkovanie centra voľného času, kultúrneho domu a knižnice.

http://www.istracentrum.sk

 

Nezisková organizácia Mentor, Bratislava

Podjavorinskej 13, 81103 Bratislava

Prevádzkovanie škôlky, základnej umeleckej školy a centra voľného času.

http://www.mentorskoly.sk/

 

Súkromné centrum voľného času, Modra

Štúrova 34, 90001 Modra

Centrum organizujúce voľný čas detí a mládeže.

http://www.scvcmodra.sk

 

Centrum voľného času, Malacky

M. Rázusa 30, 90101 Malacky

Školské zariadenie orientované na liberálny štýl výchovy. Výchovno-vzdelávacia, záujmová a rekreačná činnosť.

http://www.cvcmalacky.sk

 

asana s.r.o., Malacky

Záhorácka 52/24, 90101 Malacky

Centrum Asana - voľnočasové centrum zamerané na zdravý životný štýl. Cvičenia pilates a jogy.

http://www.centrumasana.sk

 

 

pAKO - pezinská AKČNÁ KOPA, Pezinok

Mladoboleslavská 3, 90201 Pezinok

Centrum voľného času. Krúžková činnosť pre škôlkarov, školákov, mládež a dospelých.

http://www.cvcpezinok.sk/

 

Občianske združenie Hamuliakovské deti, Hamuliakovo

Hamuliakovo 134, 90043 Hamuliakovo

Podpora mimoškolských aktivít pre deti v Hamuliakove. Mažoretky a voľnočasový klub Zvonček.

http://www.hamuliakovskedeti.sk

 

NITRIANSKY KRAJ

Centrum voľného času - Szabadidőközpont, Kolárovo

Mostová 2, 94603 Kolárovo

Centrum voľného času v Kolárove.

http://www.cvckolarovo.sk

 

Centrum voľného času, Štúrovo

Hlavná 32, 94301 Štúrovo

Voľnočasové aktivity pre deti a mládež, celoročné záujmové krúžky.

www.zoznam.sk/firma/2807189/Centrum-volneho-casu-Sturovo

 

Centrum voľného času Levice

Sládkovičova 2, 93401 Levice

Záujmová činnosť detí mimo vyučovania.

http://www.cvclv.edu.sk

 

Centrum voľného času Šaľa

M.R.Štefánika 66/12, 92701 Šaľa

Zariadenie pre deti a mládež na voľnočasové aktivity. Krúžková a mimoškolská činnosť.

http://www.cvcsala.sk

 

Centrum voľného času Šurany

Na vŕšku 24, 94201 Šurany

Mimoškolská činnosť.

www.zoznam.sk/firma/2807200/Centrum-volneho-casu-Ul-Na-vrsku-c-24-Surany

 

Centrum voľného času, Nesvady

Novozámocká 21, 94651 Nesvady

Výchova detí, mládeže a dospelých - organizovanie voľnočasových aktivít.

http://www.cvcnesvady.estranky.sk/

 

Centrum voľného času Domino, Nitra

Štefánikova trieda 63, 94901 Nitra

Výchovno-vzdelávacie zariadenie.

www.zoznam.sk/firma/2810048/Centrum-volneho-casu-Domino-Nitra

 

Centrum voľného času, Zlaté Moravce

Rovňanova 7, 95301 Zlaté Moravce

Záujmová, rekreačná a relaxačná činnosť detí a mládeže. Organizovanie detských letných denných a pobytových táborov.

https://maros213.wordpress.com/

 

TRENČIANSKY KRAJ

Centrum voľného času Spektrum v Prievidzi

K. Novackého 14, 97101 Prievidza

Záujmové činnosti, výlety, rôzne krúžky.

http://www.cvcpd.sk/

 

Centrum voľného času JUNIOR v Bojniciach

Školská 9, 97201 Bojnice

Zariadenie pre deti a mládež. Účelné využitie voľného času pod odborným vedením - organizovanie krúžkov a táborov.

http://www.cvcbojnice.sk/

 

Centrum voľného času, Považská Bystrica

Lánska 2575/92, 01701 Považská Bystrica

Výchovno-vzdelávacia, záujmová a rekreačná činnosť. Náplň rozdelená do odborných oddelení ako kultúra, technika a iné.

http://www.cvcpb.sk

 

Cirkevné centrum voľného času, Beluša

Farská 1158/55, 01861 Beluša

Centrum voľného času. Jazykové kurzy, keramický krúžok, šachový krúžok, spoločenské tance a podobne.

http://www.ccvcbelusa.sk

 

Centrum voľného času, Stará Turá

M. R. Štefánika 355, 91601 Stará Turá

Pravidelne aktualizované stránky o činnosti centra.

http://cvcstaratura.edupage.org

 

Centrum voľného času, Bánovce nad Bebravou

Andreja Kmeťa 530/8, 95701 Bánovce nad Bebravou

Centrum voľného času. Krúžky, podujatia, aktivity centra, tábory, autodráha, cykloturistika a iné.

http://www.cevecko.sk

 

Centrum voľného času, Ilava

Farská 84/5, 01901 Ilava

Výchovno - vzdelávacie stredisko realizuje aj letné tábory.

www.zoznam.sk/firma/2807196/Centrum-volneho-casu-Ilava

 

Sports & Training Centre, s.r.o., Púchov

Svätoplukova 1463, 02001 Púchov

Súkromné centrum voľného času.

https://stcpu.sk/

 

Centrum voľného času Nové Mesto nad Váhom

Štúrova 31, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Výchovno vzdelávacie zariadenie poskytujúce deťom, mládeži i dospelým možnosť rozvíjať svoje zručnosti v záujmových krúžkoch.

http://www.cvcnovemesto.sk

 

Centrum voľného času Dubnica nad Váhom

Pod hájom 1356, 01841 Dubnica nad Váhom

Zabezpečovanie výchovno-vzdelávacej činnosti a záujmovej a rekreačnej činnosti detí.

http://www.cvcdubnica.sk

 

Krajské centrum voľného času, Trenčín

Pod Sokolicami 14, 91101 Trenčín

Výchovné, vzdelávacie, organizačné a metodické zariadenie s celoročnou prevádzkou.

http://kcvc.sk

 

Cirkevné centrum voľného času v Myjave

Brestovec u Svítkov 430, 90701 Brestovec

Centrum voľného času.

www.zoznam.sk/firma/2830487/Cirkevne-centrum-volneho-casu-v-Myjave-Brestovec-U-Svitkov-c-430

 

Centrum voľného času Včielka, Púchov

Športovcov 904, 02001 Púchov

Výchovno-vzdelávacia činnosť mládeže a rodičov. Bezbariérový prístup pre telesne postihnuté, znevýhodnené deti a mládež.

http://www.cvcvcielka.sk

 

Centrum voľného času,  Nová Dubnica

P. Jilemnického 5, 01851 Nová Dubnica

Poskytovanie záujmových aktivít vo voľnom čase pre deti, mládež aj dospelých.

http://www.cvcdubinka.webnode.sk

 

TRNAVSKÝ KRAJ

Centrum voľného času Dúha, Hlohovec

Koperníkova 24, 92001 Hlohovec

Zariadenie prístupné deťom po celý rok zacielené na užitočné využívanie voľného času.

http://www.cvcduha.sk

 

Centrum voľného času, Senica

Sadová 646/8, 90501 Senica

Školské zariadenie zaoberajúce sa vyplnením voľného času, výchovou a vzdelávaním detí a mládeže.

https://cvcsenica.edupage.org/

 

Klub voľného času Dolné Saliby

Dolné Saliby 508, 92502 Dolné Saliby

Klub voľného času - Alsószeli Szabadidő Klub (ALSZIK).

http://www.alszik.dolnesaliby.sk

 

Centrum voľného času - Spektrum, Galanta

Hlavná 1005/16, 92401 Galanta

Organizovanie voľného času pre deti.

http://www.cvcga.edu.sk

 

Veľký Meder centrum mládeže n.o., Veľký Meder

Nový Dvor 1, 93201 Veľký Meder

Organizovanie aktivít pre deti a mládež.

http://www.vmcmladeze.sk

 

Súkromné centrum voľného času, Trakovice

Trakovice 10, 91933 Trakovice

Mimoškolské aktivity pre deti.

http://www.cvctrakovice.sk/

 

Občianske združenie Mladých pri obci Šúrovce

Nová 5, 91925 Šúrovce

Prevádzka centra voľného času.

http://cvcsurovce.webjet.sk/

 

Centrum voľného času Ahoj, Piešťany

Teplická 83, 92101 Piešťany

Príprava a realizácia voľnočasovych aktivít pre deti a mládež s celoročnou činnosťou.

www.zoznam.sk/firma/2807197/Centrum-volneho-casu-Ahoj-Piestany

 

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

Centrum voľného času Trend, Detva

Obrancov mieru 7, 96212 Detva

Centrum voľného času pre deti a mládež - záujmové krúžky.

http://www.cvctrend.sk

 

Centrum voľného času Domino, Zvolen

Bela IV.1567/6, 96001 Zvolen

Mimoškolská výchovno-vzdelávacia inštitúcia pre deti a mládež: krúžky, podujatia, tábory, akcie a fotografie.

http://cvcdominozv.edupage.org/

 

Centrum voľného času Cvrček, Kremnica

Angyalova 401/26, 96701 Kremnica

Realizácia činnosti v záujmových útvaroch. Organizácia súťaží, kvízov, kurzov a turnajov.

http://cvc.kremnica.sk

 

Centrum voľného času Relax v Rimavskej Sobote

SNP 9, 97901 Rimavská Sobota

Výchovno-vzdelávacie stredisko. Organizovanie letných táborov.

http://www.relaxrs.webnode.sk

 

Súkromné centrum voľného času,Banská Bystrica

Radvanská 1, 97405 Banská Bystrica

Organizovanie hudobných, jazykových, športových a kultúrnych aktivít, hudobná škola.

http://www.volnycasbb.sk

 

Centrum voľného času, Žarnovica

Námestie SNP 24, 96681 Žarnovica

Organizovanie mimoškolských aktivít.

www.zoznam.sk/firma/2816800/Centrum-volneho-casu-Zarnovica

 

Centrum voľného času - Domček, Krupina

M. R. Štefánika 33, 96301 Krupina

Organizovanie mimoškolských aktivít, záujmových krúžkov, kurzov a táborov pre deti a mládež.

http://www.domcekcvc.sk

 

Centrum voľného času Žiar nad Hronom

M.R.Štefánika 17, 96501 Žiar nad Hronom

Organizovanie voľnočasových aktivít.

http://www.cvczh.edu.sk

 

Centrum voľného času, Tornaľa

Mierová 83, 98201 Tornaľa

Voľnočasové aktivity pre deti a mládež.

www.zoznam.sk/firma/2807190/Centrum-volneho-casu-Tornala

 

ADAM n.o., Banská Bystrica

Tulská 22, 97404 Banská Bystrica

Centrum voľného času. Športové aktivity, prednášky, besedy, stretnutia, vystúpenia, turistické a športové podujatia.

http://www.aktivitydeti.sk

 

Súkromné centrum voľného času,  Detva

A. Bernoláka 20, 96212 Detva

Výchovno-vzdelávacia, záujmová, rekreačná a športová činnosť detí v ich voľnom čase.

http://www.scvcdetva.sk

 

Centrum voľného času, Brezno

Školská 7, 97701 Brezno

Výchovno-vzdelávacia, záujmová a rekreačná činnosť pre deti a rodičov.

http://cvcbrezno.webnode.sk

 

Centrum voľného času, Nová Baňa

Bernolákova 30, 96801 Nová Baňa

Organizovanie pravidelných i nepravidelných krúžkových činností pre deti a mládež.

www.zoznam.sk/firma/2807195/Centrum-volneho-casu-Nova-Bana

 

Centrum voľného času, Banská Štiavnica

L. Svobodu 40, 96901 Banská Štiavnica

Mimoškolská vzdelávacia činnosť, záujmové krúžky, pravidelné i nepravidelné činnosti.

http://cvcbanskastiavnica.edupage.org

 

ŽILINSKÝ KRAJ

Centrum voľného času sv. Jakuba, Kysucké Nové Mesto

Jesenského 2928, 02404 Kysucké Nové Mesto

Pobytové tábory, náboženské púte a filmové večery.

http://www.cvcjakub.sk

 

Centrum voľného času, Turzovka

Rudolfa Jašíka 179, 02354 Turzovka

Výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti, mládež a dospelých do 30 rokov s celoročnou prevádzkou.

http://www.cvcturzovka.sk

 

Občianske združenie KUMAKOKRA, Žilina

Ľubľanská 3/88, 01008 Žilina

Rodičovské centrum. Klubové aktivity pre matky s deťmi do 6 rokov, aktivity pre deti a mládež, vzdelávanie.

https://sk-sk.facebook.com/kumakokra.zdruzenie

 

Centrum voľného času Ružomberok

Dončova 1, 03401 Ružomberok

Organizovanie pravidelných krúžkov, nepravidelných akcií, súťaží a iných aktivít pre deti a mládež.

http://www.cvcrk.sk

 

Centrum voľného času, Teplička nad Váhom

Školská ulica 1007/16, 01301 Teplička nad Váhom

Výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež do 30 rokov s celoročnou prevádzkou. Záujmové a relaxačné činnnosti.

http://www.cvcteplickanadvahom.eu/

 

Centrum voľného času MAJÁK v Námestove

Komenského 487, 02901 Námestovo

Celoročné zariadenie pre deti a mládež. Rozvíjanie záujmových činností. Krúžky, prázdninové a voľnočasové aktivity.

http://www.cvcno.edu.sk/sk/Hlavna-stranka

 

Strom - Centrum voľného času, Žilina

Smreková 39, 01007 Žilina

Organizovanie krúžkových a záujmových činností pre deti a mládež.

http://www.strom-cvc.sk

 

Centrum voľného času, Liptovský Mikuláš

Nábr.Dr.Stodolu 1932, 03101 Liptovský Mikuláš

Mimoškolská činnosť.

http://www.cvclm.edu.sk

 

Súkromné centrum voľného času, Bytča

Pivovarská 3, 01001 Žilina

Výchovno-vzdelávacia, záujmová a rekreačná činnosť pre deti, mládež a rodičov.

http://zirafa.sk

 

Deep Dance Center, s.r.o., Martin

M. Haľamovej 21, 03601 Martin

Zriaďovateľ súkromného centra voľného času TK Deep.

http://scvc.tkdeep.sk

 

Centrum voľného času, Klokočov

Ústredie 976, 02322 Klokočov

Voľnočasové aktivity pre deti a mládež.

https://cvcklokocov.edupage.org

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Važec

Janka Silana 365, 03261 Važec

Rímskokatolícka farnosť - realizácia sviatostí, vedenie dicézneho centra voľného času.

http://rkcvazec.sk

 

SEVER, Martin

Jilemnického 59, 03601 Martin

Organizovanie aktivít pre deti a mládež v oblastiach kultúry, sociálnych aktivít, športu a ochrany životného prostredia.

https://www.severoz.sk

 

ABC Martin, Košťany nad Turcom

Košťany nad Turcom 171, 03841 Košťany nad Turcom

Centrum voľného času a školský klub. Organizovanie detských voľnočasových aktivít a letných táborov.

http://www.abcmartin.sk/

 

Centrum voľného času, Trstená

Malý rad 539/19, 02801 Trstená

Zariadenie pre deti, žiakov, študentov a dospelých občanov. Zameranie na šport a spoločenské vedy.

http://www.cvctrstena.sk

 

Centrum voľného času, Raková

Raková 140, 02351 Raková

Organizovanie mimoškolských aktivít, záujmových krúžkov a táborov pre deti a mládež.

https://sk-sk.facebook.com/centrum.rakova/

 

Juniorklub centrum voľného času, Martin

Vajanského námestie 2, 03601 Martin

Mimoškolské aktivity pre deti. Záujmové krúžky.

http://juniorklub.sport-martin.sk

 

Centrum voľného času, Kysucké Nové Mesto

Komenského 1163, 02401 Kysucké Nové Mesto

Záujmové krúžky pre deti a mládež.

http://www.cvcknm.sk

 

Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti, Nižná

Hattalova 471, 02743 Nižná

Centrum voľného času so zameraním na šport, umenie a jazyky.

http://www.sikovnedeti.sk/

 

AQ PLUS - Ivan Skirčák, Dolný Kubín

Športovcov 1178, 02601 Dolný Kubín

Plavecká, lyžiarska škola, centrum voľného času, škola snowboardingu.

http://www.skircak.sk

 

Centrum voľného času Kamarát, Martin

A. Kmeťa 22, 03601 Martin

Výchovno-vzdelávacia, záujmová činnosť pre deti, mládež aj dospelých.

http://www.cvckamarat.eu/

 

Centrum voľného času Horný Vadičov

Horný Vadičov 288, 02345 Horný Vadičov

Voľnočasové a športové aktivity pre deti a mládež.

http://www.cvcvadicov.sk

 

Centrum voľného času - Lienka, Liptovský Hrádok

J. D. Matejovie 544, 03301 Liptovský Hrádok

Záujmová, spontánna a rekreačná činnosť pre deti a mládež.

http://www.cvclh.edu.sk

 

Centrum voľného času Spektrum, Žilina

Hurbanova 28, 01001 Žilina

Organizácia činností, súťaží a táborov pre deti a mládež.

http://www.cvczilina.sk/

 

Centrum voľného času Bytča

Ul. mieru 1357, 01401 Bytča

Centrum voľného času pre deti a mládež. Krúžky.

http://www.cvcbytca.sk/

 

Centrum voľného času, Kysucký Lieskovec

Kysucký Lieskovec 208, 02334 Kysucký Lieskovec

Voľnočasové aktivity pre deti a mládež do 30 rokov. Výchovno-vzdelávacia záujmová a rekreačná činnosť.

www.zoznam.sk/firma/2807193/Centrum-volneho-casu-Kysucky-Lieskovec

 

PREŠOVSKÝ KRAJ

Centrum voľného času DÚHA v Humennom

Námestie slobody 48, 06601 Humenné

Školské zariadenie pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže v ich voľnom čase formou záujmovej činnosti.

http://www.duhacvc.sk/

 

Vočaz - Voľný čas a zdravie, Poprad

Partizánska 697/59, 05801 Poprad

Organizovanie detských voľnočasových aktivít, jarné, zimné, letné tábory, animačné programy, plavecké, lyžiarske kurzy.

http://www.vocaz.sk

 

Centrum voľného času v Starej Ľubovni

Farbiarska 35, 06401 Stará Ľubovňa

Výchovno-vzdelávacie zariadenie zaoberajúce sa voľnočasovými aktivitami pre deti a mládež.

http://www.cvc.sk

 

Centrum voľného času, Rakúsy

Rakúsy 81 , 05976 Rakúsy

Mimoškolská voľnočasová činnosť pre deti a mládež.

http://www.cvcrakusy.sk

 

Centrum voľného času, Vranov nad Topľou

M.R.Štefánika 870, 09301 Vranov nad Topľou

Záujmová činnosť pre deti a mladež. Mimoškolská činnosť. Letné detské tábory.

www.zoznam.sk/firma/2808549/Centrum-volneho-casu-Vranov-nad-Toplou

 

TARGET Academy, n.o., Poprad

Popradské nábrežie 17, 05801 Poprad

Centrum kreatívneho vzdelávania Brick by Brick. Organizované kurzy, narodeninové oslavy, pobytové tábory, teambuildingy.

http://www.poprad.brickbybrick.sk

 

Súkromné centrum voľného času Laura, Humenné

Lipová 23, 06601 Humenné

Záujmová činnosť pre deti.

www.zoznam.sk/firma/2808161/Sukromne-centrum-volneho-casu-Laura-Humenne

 

Centrum voľného času Kežmarok

Gen. Štefánika 47, 06001 Kežmarok

Organizovanie výchovno-vzdelávacích, záujmových a športových činností pre deti. Krúžky, olympiády, súťaže a tábory.

http://www.cvc-kezmarok.sk

 

Súkromné centrum voľného času Rosnička, Kežmarok

Hviezdoslavova 10, 06001 Kežmarok

Starostlivosť o deti a mládež v ich voľnom čase.

http://www.rosnicka1.sk

 

Cirkevné centrum voľného času, Snina

Námestie Jána Pavla II. 2059, 06901 Snina

Vzdelávacie cirkevné zariadenie, ktoré ponúka aktivity a činnosť počas školského roka i počas prázdnin.

http://www.ccvc.sk

 

Centrum voľného času, Poprad

Ul. mládeže 2688/13, 05801 Poprad

Vzdelávacia, rekreačná a záujmová činnosť pre deti a mládež.

http://www.cvc-poprad.sk/

 

Centrum voľného času Jána Pavla II., Prešov

Námestie Krista Kráľa 3, 08001 Prešov

Celoročné voľnočasové aktivity pre deti a mládež - záujmové krúžky, športové aktivity.

http://www.cvcjp2.sk

 

Centrum voľného času, Snina

Kukučínova 2544/7, 06901 Snina

Výchovno-vzdelávacie aktivity. Aktívny oddych detí a mládeže od predškolského veku až do 30-tich rokov.

http://cvcsnina.sk/

 

KOŠICKÝ KRAJ

Centrum voľného času, Košice

Orgovánova 5, 04011 Košice

Vzdelanie a aktívny oddych pre deti a mládež s technickým a pohybovým zameraním.

http://www.cvckosice.sk/

 

Súkromné centrum voľného času, Valaliky

Hlavná 165, 04413 Valaliky

Krúžky, detský klub, fotogaléria, kontakt.

http://www.scvcvalaliky.stranka.info/

 

Centrum voľného času Prima, Krompachy

SNP 39, 05342 Krompachy

Organizácia voľnočasových aktivít pre deti, mládež počas školského roka i prázdnin. Záujmové krúžky, prázdninové pobyty.

http://cvckrompachy.eu

 

Centrum Plameniak - Mgr. Nina Kaňuková, Košice

Moyzesova 36, 04001 Košice

Centrum mimoškolskej vzdelávacej činnosti a poradenstva pre deti od 3 rokov.

http://www.plameniak.sk

 

Súkromné centrum voľného času, Košice

Galaktická 9, 04012 Košice

Organizovanie mimoškolských vzdelávacích aktivít pre deti a mládež od 5 do 18 rokov.

http://www.zsampakova.sk

 

Eparchiálne centrum voľného času sv. Bazila Veľkého, Veľké Slemence - Nagyszelmenc

Hlavná 146, 07677 Veľké Slemence

Centrum voľného času pre deti.

http://www.cvc-sv-bazil.sk

 

Centrum voľného času detí a mládeže, Dobšiná

SNP 492, 04925 Dobšiná

Organizovanie aktivít pre deti a mládež. Výchovno-vzdelávacia, záujmová a rekreačná činnosť.

http://www.cvcdobsina.com

 

Centrum voľného času, Trebišov

M. R. Štefánika 258/66, 07501 Trebišov

Centrum voľného času pre deti a mládež.

www.zoznam.sk/firma/2826730/Centrum-volneho-casu-Trebisov

 

Centrum voľného času, Gelnica

Slovenská ulica 46, 05601 Gelnica

Záujmová, rekreačná a športová činnosť pre deti a mládež. Ponuka krúžkov. Prímestské letné tábory.

https://cvcgl.edupage.org/

 

Centrum voľného času, Veľké Kapušany

Fábryho 21, 07901 Veľké Kapušany

Organizovanie mimoškolských aktivít pre deti.

http://www.cvcvkapusany.edu.sk

 

Centrum voľného času, Sečovce

Nám.sv.Cyrila a Metoda 46, 07801 Sečovce

Práca s deťmi a mládežou. Trávenie voľného času, krúžky, príležitostné podujatia, súťaže, turnaje.

http://cvcsecovce.edupage.org

 

Centrum voľného času, Sobrance

Tyršova 12, 07301 Sobrance

Výchova a vzdelávanie detí a mládeže v ich voľnom čase a počas prázdnin.

https://cvcsobrance.edupage.org/

 

Centrum voľného času Cvrček, Moldava nad Bodvou

Školská 5, 04501 Moldava nad Bodvou

Mimoškolské vzdelávanie.

http://www.cvcmoldava.edu.sk

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava