Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Kontakt

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog

Sídlo: 837 52 Bratislava, Limbová 2

Poštová adresa: P.O.Box 52, 837 52 Bratislava 37

Telefón: +421-2-59-373-218

E-mail: nadezda.lobodasova@health.gov.sk, (riaditeľka odboru OKPSaMD)

E-mail: sarka.kovacsova@health.gov.sk, (vedúca oddelenia OKPS)

E-mail: terezia.weinerova@health.gov.sk, (vedúca oddelenia MD - NMCD)

 

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava