Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Rada vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku

Dňa 30. apríla 2013 schválila vláda SR svojím uznesením č. 215 z 30 apríla 2013 štatút nového poradného orgánu vlády – Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku (ďalej len „rada“). Aktualizovaná verzia štatútu rady bola schválená vládou dňa 13. januára 2016 uznesením č. 10. Predsedom rady je minister zdravotníctva, podpredsedami rady sú minister spravodlivosti a minister školstva, vedy, výskumu a športu. Ďalšími členmi sú ministri vnútra, financií, zahraničných vecí a európskych záležitostí, práce, sociálnych vecí a rodiny, hospodárstva, generálny prokurátor a splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Rada ako koordinačný orgán vlády pôsobí na zvyšovanie účinnosti v protidrogovej oblasti tým, že koordinuje jednotlivé protidrogové aktivity všetkých zainteresovaných ústredných orgánov štátnej správy, ostatných orgánov štátnej správy, organizácií a inštitúcií. Zabezpečuje súbežnosť a nadväznosť opatrení a aktivít z hľadiska časového, vecného a priestorového i z hľadiska spôsobov ich realizácie. V súvislosti s tým, rada zabezpečuje sprostredkúvanie prenosu informácií zo zahraničia v rámci multilaterálnej spolupráce s odbornými orgánmi a inštitúciami Organizácie spojených národov, Rady Európy, Európskej únie a ďalšími medzinárodnými orgánmi, organizáciami a inštitúciami.

 

 

 

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava