Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Výskyt užívania drog v populácii

Drug use in the general population – General population survey/GPS

Z tohto indikátora sa získavajú najmä informácie o rozsahu a vzoroch užívania rôznych druhov drog v rôznych skupinách populácie, o charakteristike a správaní sa užívateľov jednotlivých drog ako aj charakteristiky a spôsoby ich užívania. Informácie sa získavajú v populačných a školských prieskumoch prostredníctvom štandardných sociologických metód prieskumov.

Sleduje sa úroveň experimentovania s drogami v populácii, prostredníctvom tzv. celoživotnej prevalencie (užitie drogy aspoň raz, resp. niekoľkokrát v živote), ročnej prevalencie (či užil drogu v poslednom roku) a mesačnej prevalencie. Posledné dva druhy prevalencie umožňujú lepšie a adekvátnejšie popísať aktuálne zmeny a vývoj.

Populačné prieskumy sú zamerané aj na názory a postoje rozdielnych populačných skupín voči užívaniu drog, k užívateľom drog samotným, sledujú vnímanú dostupnosť drog a pod.

Získané informácie pomáhajú dokonalejšie a ucelenejšie charakterizovať situáciu v oblasti užívania drog, identifikovať priority a plánovať opatrenia.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava