Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Aktuality

Novinárska súťaž ŽIVOT BEZ DROGY

Slovenský syndikát novinárov, 20 júl 2005

Slovenský syndikát novinárov v spolupráci s Generálnym sekretariátom Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Úradu vlády SR a Protidrogovým fondom vyhlasujú novinársku súťaž ŽIVOT B ...

Monitoring médií

jf, 08 júl 2005

K 1.7.2005 bol spustený monitoring, zahŕňajúci výber z cca 200 elektronických a printových médií.

Ponuka pracovných miest

jf, 30 jún 2005

Centrum pre adiktológiu Psychiatrickej kliniky 1. LFUK v Prahe vyhlásilo výberové konanie na voľné pracovné miesta.

Liečba - integrovaný prístup

jointogether.org, 23 jún 2005

Podľa záverov najnovšej vládnej štúdie ľudia s alkoholovou alebo inou drogovou závislosťou sú oveľa pravdepodobnejšími adeptami na antisociálne osobnostné poruchy a poruchy správania.

Pripomeňme si ...

Eleonora Bobáková, 23 jún 2005

26.jún - Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu: zdroj informácií - odborné podujatie - mediálna podpora

Medzinárodné odborné podujatia

ENDIPP, 21 jún 2005

8. Európska konferencia o drogách a infekčných ochoreniach vo väzení (8th European Conference on Drug & Infections in Prison) Budapešť 7.-9. júla 2005

Umelecká dielňa mladých

Danica Rísová, 20 jún 2005

Umelecká dielňa mladých (UDM) Vás srdečne pozýva na svoj júnový program pod názvom: „A je mi fajn...“

Informačné a propagačné materiály kampane

Eleonora Bobáková, 17 jún 2005

UNODC v r.2005 v rámci projektu "Váž si seba - urob zdravé rozhodnutie", ponúka v angličtine a ďalších oficiálnych jazykoch OSN propagačné materiály, letáky a postery.

Návšteva vicepremiéra Csákyho v CPLZD

Danica Rísová, 16 jún 2005

Dňa 14.6.2005 navštívil podpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pál Csáky Centrum pre liečbu drogových závislostí v Nových Zámkoch.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava