Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt
 • Doma
 • O nás
 • Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog

O nás

Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog

Od roku 2013, po delimitácii agendy koordinácie národnej protidrogovej politiky z Úradu vlády SR, pôsobí odbor pod týmto názvom na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

S účinnosťou od 1. decembra 2016 Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog (OKPSaMD) pôsobí v úseku štátneho tajomníka MZ SR, ktorému zodpovedá za činnosť odboru.

Od roku 2015 vykonáva funkciu riaditeľky odboru Mgr. Nadežda Ferjančíková.

OKPSaMD sa organizačne sa člení na dve oddelenia:

 • oddelenie koordinácie protidrogovej stratégie.
 • oddelenie monitorovania drog - Národné monitorovacie centrum pre drogy, člen medzinárodnej informačnej siete o drogách a drogových závislostiach REITOX/Európskeho monitorovacieho centra pre drogy.

Zamestnancami OKPSaMD k 30.septembru 2020 sú:

 • Mgr. Nadežda FERJANČÍKOVÁ, riaditeľka odboru OKPSaMD
 • Ing. Šárka KOVÁCSOVÁ, vedúca oddelenia KPS
 • Ing. Petra KOVAČÍKOVÁ
 •  RNDr. Eva DEBNÁROVÁ
 • Mgr. Ingrid GOGOROVÁ
 • Mgr. Terézia WEINEROVÁ, vedúca oddelenia MD/NMCD
 • Mgr. Michaela FELCANOVÁ, PhD.
 • MUDr. Peter KOREŇ
 • Mgr. Bibiána BALÁŽOVÁ
 • Ing. Eleonóra SÝKOROVÁ

 

 

 

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava