Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Preventisti Krajských riaditeľstiev PZ SR

 

BRATISLAVSKÝ KRAJ

Preventivne projekty pre širokú verejnosť

mjr. PaedDr. Zuzana Hrabovská

09610 21 130, 09610 21 209

Pošli správu

 

por. PaedDr. Ing. Juraj Svrček

09610 21 135, 09610 21 309

Pošli správu

 

NITRIANSKY KRAJ

Prevencia kriminality v Nitrianskom kraji

mjr. Mgr. Eva Čakajdová

Piesková 32, 949 01 Nitra

0961 30 2125

Pošli správu

 

mjr. Mgr. Maroš Horňák

Piesková 32, 949 01 Nitra

0961 30 2133

Pošli správu

 

TRENČIANSKY KRAJ

Prevencia kriminality v Trenčianskom kraji

mjr. Mgr. Eva Čakajdová        

Piesková 32, 949 01 Nitra
Telefón 0961 30 2125
E-mail Pošli správu        
 
 

mjr. Mgr. Maroš Horňák          

Piesková 32, 949 01 Nitra
Telefón 0961 30 2133

 

 

kpt. Mgr. Iveta Matejová

Nábrežie Mládeže 1, 950 08 Nitra
Telefón 0961 30 3130
 
 

mjr. Mgr. Adriana Grupáčová

Pohraničná 8, 94576, Komárno
Telefón 0961 31 3130
 
 

kpt. Ing. Peter Polák

Ul. Ľudovíta Štúra 51, 93403 Levice
Telefón 0961 32 3113
 
 

por. Mgr. Miroslav Žichla

Bratov Baldigáriovcov 7, 940 91 Nové Zámky
Telefón 0961 33 3130

 

 

npor. Ing. Mária Pašková

Nám. Ľ. Štúra 1738/1, 95501 Topoľčany
Telefón 0961 35 3130

 

TRNAVSKÝ KRAJ

Prevencia kriminality v Trnavskom kraji

Pracovníčky prevencie KR PZ v Trnave

kpt. Mgr. Veronika Morvayová
kpt. Ing. Silvia Bokorová
Telefón 0961 10 2111, 0961 10 2114
 
 

Prevencia OR PZ v Dunajskej Strede

npor. Mgr. Sabina Baloghová
Telefón 0961 11 3112
 
 

Prevencia OR PZ v Galante

mjr. Mgr. Dáša Kollárová
Telefón 0961 12 3113
 
 

Prevencia OR PZ v Senici

kpt. Mgr. Mgr. Pavol Kollár
Telefón 0961 15 3113

 

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

Prevencia v Banskobystrickom kraji

Policajtka na úseku prevencie

mjr. Mgr. Andrea Petrovičová

Telefón 0961602114, 0917148871

Policajt na úseku prevencie/facebook

por. Ing. Mário Bóna
Telefón 0961602115, 0917148871

 

ŽILINSKÝ KRAJ

Prevencia kriminality v Žilinskom kraji

mjr. Mgr. JUDr. Janka Balogová

Telefón0961402117

Pošli správu

 

kpt. Mgr. JUDr. Nikola Kováčová

0961402115

Pošli správu

 

mjr. Mgr. Radko Moravčík

0961402113

Pošli správu

 

PREŠOVSKÝ KRAJ

Prevencia kriminality v Prešovskom kraji

mjr. JUDr. Katarína Šmelková

Telefón 0961-80-2115
 

kpt. JUDr. Gabriela Gabošová

Telefón 0961-80-2118

 

KOŠICKÝ KRAJ

Prevencia kriminality v Košickom kraji

mjr. Mgr. Jana Mésarová

0961921012

Pošli správu

 

por. Mgr. Lenka Ivanová

0961921013

Pošli správu

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava