Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Aktuality

Odborné podujatie - V.česko-slovenská konferencia

14 jan 2006

Umenie vo vede - veda v umení. Pod týmto názvom organizuje Centrum pro adiktologii Psychiatrické kliniky 1. LF UK Praha v spolupráci s ďalšími partnermi v dňoch 23.-25.januára 2006 V.česko-slove ...

Medzinárodné odborné podujatie v Bratislave

12 jan 2006

Odborná spoločnosť pre závislosti od psychoaktívnych látok – oznamuje, že v dňoch 8.- 10.októbra 2006 sa v Bratislave uskutoční konferencia Európskej asociácie pre liečbu opiátovej závislosti (EUROPAD ...

Ketamín je odvčera vo Veľkej Británii ilegálna droga

The Guardian, 02 jan 2006

Trankvilizér ketamín, ktorého „popularita“ stúpa hlavne v undergroundovom prostredí a ktorý sa vo Veľkej Británii vyrába pod označením Ketalar ako prostriedok využívaný vo veterinárnej ale aj hum ...

Novinárska súťaž

GS VMDZKD, 02 jan 2006

Život bez drogy - pod týmto názvom vyhlásil SSN v spolupráci s Generálnym sekretariátom VMDZKD a Protidrogovým fondom novinársku súťaž, zameranú na problematiku drogových závislostí s dôrazom na ...

Prevencia - nový nástroj PERK

NMCD, 29 nov 2005

PERK – nový on-line nástroj pre prípravu a realizáciu primárnej prevencie a ďalšie zahraničné zdroje. V novembri 2005 bol na webových stránkach EMCDDA spustený nový on-line nástroj PERK (Pre ...

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava