Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Výročné správy EMCDDA

EMCDDA - výročné správy

Výročná správa o stave drogovej problematiky v Európe podáva prehľad o drogovom probléme - fakty, čísla a analýzy v rámci Európy a v jednotlivých európskych krajinách. Výročná správa EMCDDA je každoročne publikovaná v 23 jazykoch a je dostupná na stránkach EMCDDA.

Vybrané témy - každý rok EMCDDA v spolupráci s monitorovacími centrami vyberá tzv. Vybrané témy (Selected Issues), podľa aktuálnosti potrieb. Vybrané témy podávajú hĺbkovú analýzu, vývoj, hlavné trendy a výsledky štúdií za niekoľko rokov v danej oblasti.

Štatistický bulletín – EMCDDA ho pripravuje k svojej výročnej správe. Štatistický bulletín obsahuje 500 tabuliek a grafov ilustrujúcich situáciu v Európe.

Ďalšie, osobitné informácie o jednotlivých krajinách sú publikované v nasledovných výstupoch:

Profily jednotlivých krajín - obsahuje prehľadné grafické zobrazenie pozície krajiny vo vzťahu k zvyšku Európy

Kľúčové údaje - predmetom sú kľúčové štatistické údaje pre každú krajinu

Národné správy jednotlivých krajín - podrobné správy o drogovej situácii v jednotlivých krajinách. Správy sú k dispozícii v anglickom jazyku.

Upozornenie: Uvádzané štatistické údaje vo výročnej správe EMCDDA sa vzhľadom na časový posun v spracovávaní údajov z národných správ a ďalších národných zdrojov, vzťahujú na obdobie minimálne dva roky pred rokom vydania konkrétnej výročnej správy.

  1. Slovenská verzia európskej správy o stave drogovej problematiky 2020
  2. Slovenská verzia európskej správy o stave drogovej problematiky 2019
  3. Slovenská verzia európskej správy o stave drogovej problematiky 2018
  4. Slovenská verzia európskej správy o stave drogovej problematiky 2017
  5. Slovenská verzia európskej správy o stave drogovej problematiky 2014
  6. Slovenská verzia európskej správy o stave drogovej problematiky 2013
  7. Slovenská verzia európskej správy o stave drogovej problematiky 2012
  8. Slovenská verzia európskej správy o stave drogovej problematiky 2011
  9. Slovenská verzia európskej správy o stave drogovej problematiky 2010

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava