Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

REACH - európsky systém kontroly nebezpečných toxických látok

19.09.2005

"Uplatniť účinný systém kontroly nebezpečných toxických látok v novej európskej chemickej politike REACH žiada Greenpeace a Slovenská lekárska komora. "

"Samostatný  zákon, ktorý  by upravoval  drogovú problematiku pravdepodobne  ministerstvo vnútra  nevypracuje. Vláda  zaviazala rezort v  januári vypracovať návrh  zákona, ministerstvo to  však nepovažuje  za potrebné.  Podľa medzirezortnej  pracovnej skupiny súčasná   právna  úprava   v  oblasti   manipulácie  s   omamnými a psychotropnými látkami, jedmi a  prekurzormi na postačujúcej úrovni."

"Uplatniť účinný systém kontroly nebezpečných toxických látok v novej  európskej  chemickej   politike  REACH (1)  žiada  Greenpeace a Slovenská  lekárska komora.  Ide o  jedinečnú príležitosť,  ako získať bezpečnejšie chemikálie  identifikovaním a nahradením tých nebezpečných."

 

Zdroj :  Monitoring STORIN

Rozhlasová stanica Slovensko; 19.09.2005 Rádiožurnál; Agentúrne správy z domova 12.00; 2 min.; BÁRDOŠOVÁ Jana)

(1) REACH je  skratkou pre  registráciu, hodnotenie a autorizáciu chemických látok ( Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals)  

 eb050920

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava