Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Spustenie poradní

25.10.2005

"Dňa 25.10.2005 boli uvedené do prevádzky štyri poradne, v ktorých Vám odborníci odpovedia na Vaše otázky, týkajúce sa drog, závislostí, trestného postihu v prípade deliktu súvisiaceho s užívaním drog, a kde Vám poradia so všetkým, čo Vás trápi v súvislosti s touto problematikou."

Dňa 25.10.2005 boli uvedené do prevádzky štyri poradne, v ktorých Vám odborníci odpovedia na Vaše otázky, týkajúce sa drog, závislostí, trestného postihu v prípade deliktu súvisiaceho s užívaním drog, a kde Vám poradia so všetkým, čo Vás trápi v súvislosti s touto problematikou.

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava