Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Cesta - mesačník abstinentov,bezdomovcov a sympatizantov

24.09.2005

"Zdravší a zmysluplnejší pohľad na život chce sprostredkovať všetkým čitateľom časopis cesta ktorý už tretí rok vydáva Gréckokatolícka diecézna charita v Prešove. Časopis vychádza s finančnou podporou Protidrogového fondu."

Zdravší a zmysluplnejší pohľad na život chce sprostredkovať všetkým čitateľom časopis cesta ktorý  už tretí rok vydáva  Gréckokatolícka diecézna charita v Prešove. Časopis vychádza s finančnou podporou Protidrogového fondu.
Distribuuje sa  formou pouličného predaja a pre predajcov predstavuje táto činnosť odrazový mostík, vďaka ktorej by sa človek bez domova mohol znovu posúvať k pracovným, hygienickým, komunikačným a spoločenským návykom.    
 
V septembrovom vydaní si môžete prečítať článok „Cenacolo campo della vita“. (Cenacolo – tábor života). Komunita Cenacolo  funguje na celom svete a prijíma do svojich domov zúfalých, hľadajúcich,...a najväčšiu časť jeho osadenstva  tvoria závislí. Veľké množstvo z nich sa vylieči. Vstup Slovákom do tejto komunity už niekoľko rokov sprostredkováva Ivan Vrbovec.

Kontakt na vydavateľa časopisu: charitagkdch@stonline.sk  

dr050923
                                                                                                                           

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava