Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Nové psychoaktívne látky

Na drogovej scéne v SR sa z hľadiska výskytu za posledných niekoľko rokov objavili NPL, ktoré sú v súčasnosti rozšírené medzi rekreačnými i problémovými užívateľmi drog, ktorí nimi často nahrádzajú „tradičné“ drogy. NPL sú známe aj ako tzv. dizajnérske drogy alebo smartdrugs. Ide o látky, ktoré napodobňujú účinky „tradičných“ omamných a psychotropných látok, ich konzumácia však predstavuje veľmi závažné zdravotné riziká.

 

Hlavné skupiny nových psychoaktívnych látok tvoria fenyletylamíny, tryptamíny, piperazíny, katinóny, syntetické kanabinoidy a iné látky (rôzne syntetické alebo rastlinné psychoaktívne látky, ktoré nemusia patriť do žiadnej inej chemickej skupiny), prevažne s entaktogénnymi, stimulačnými či halucinogénnymi účinkami.

 

Fenyletylamíny

Medzi fenyletylamíny patrí široká skupina látok, z ktorých veľká časť má psychoaktívne účinky. Nebezpečnými látkami z tejto skupiny sú paramethoxyamfetamín (PMA), paramethoxymetamfetamín (PMMA) – „Mitsubishi“, „Casper“ a 4-methylthioamfetamín (4- MTA) – „Flat liners“, ktoré môžu viesť k rozvoju serotonínového syndrómu a ich výskyt na ilegálnom trhu je sprevádzaný závažnými intoxikáciami až úmrtiami. Medzi ďalšie látky tu patria halucinogény 2,5-dimethoxy-4-(n)-ethylthiofenylethylamín (2C-T-2) a 2,5- dimethoxy-4-(n)-propylthiofenylethylamín (2C-T-7) – „Blue Mystic“, „Tripstacy“, „Lucky 7“. Ďalšou látkou je 2C-B (4-bromo-2,5 dimethoxyfenethylamín) a jeho jódovaný analóg 2C-I (4-iodo-2,5 dimethoxyfenethylamín). K najnebezpečnejším fenyletylamínom však patria najsilnejšie halucinogény 2,5-dimethoxy-4-methylamfetamín (DOM) a 2,5-dimethoxy-4- bromoamfetamín (DOB), ktoré vo vyšších dávkach vedú k smrti. Majú výrazne oneskorený nástup účinku s protrahovaným, až niekoľkodňovým trvaním. DOC (analóg DOB) je na slovenskej drogovej scéne od r. 2014, ide o silný halucinogén, podobný LSD. 2,4,5- trimethoxyamfetamín (TMA-2) je syntetický halucinogénny amfetamín, približne desaťkrát účinnejší ako meskalín. „Bromo DragonFly“ - 3C-Bromo-DragonFly, DOB-DragonFly je asi 300-krát účinnejší než meskalín a má veľmi dlhú (niekoľkodňovú) dobu trvania účinku. Je vysoko toxický, predávkovanie vedie ku vazokonstrikcii, nekróze a gangréne, s následnou smrťou. Od r. 2014 sa u nás vyskytuje séria NBOMe drog (25I, 25B, 25C, 25H), ide o halucinogény, ktoré sa predávajú ako LSD a spôsobujú závažnú toxicitu (zrýchlený pulz, zvýšený krvný tlak, zvýšenú telesnú teplotu, agitáciu, agresiu, záchvaty), spojenú s úmrtiami.

 

Tryptamíny

Tryptamíny predstavujú ďalšiu veľkú skupinu látok s psychotropnými, najmä halucinogénnymi účinkami. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce patrí vysoko účinný halucinogén 5-methoxy-dimethyltryptamín (5-MeO-DMT), ktorý sa voľne vyskytuje aj v prírode (napr. v jede niektorých severoamerických ropúch) a má výrazne krátky účinok (cca 15–30 min.). 5-methoxy-diisopropyltryptamín (5-MeO-DIPT) - „Methoxy“, „Methoxy Foxy“, „Foxy“ predstavuje obzvlášť potentné psychedelikum. Alfa-methyltryptamín (AMT) a 5- methoxy-alfa-methyltryptamín (5-MeO-AMT – „Alpha-O“) sú veľmi silné halucinogény; intoxikácia sa prejaví v podobe vizuálnych halucinácii a je často sprevádzaná nechutenstvom, hnačkou a silnými bolesťami hlavy. 4-acetoxy-N,N-diethyltryptamín (4-AcO-DET) má účinky podobné LSD či psilocínu. Medzi ďalšie potentné halucinogény patria aj 5- methoxy-N,N- methylisopropyltryptamín (5-MeO-MIPT), 4-hydroxy-diisopropyltryptamín (4-HO-DIPT – „Iprocin“) a diisopropyl- tryptamín (DIPT).

 

Piperazíny

Do skupiny piperazínov patria niektoré psychotropné látky, ktoré sa objavujú na drogovej scéne často ako náhrada MDMA (3,4-metylendioxy-N-metylamfetamín - extáza) a vo vyšších dávkach majú halucinogénne účinky. Ide hlavne o 3- trifluoromethylfenylpiperazín (TFMPP) – „Molly“, benzylpiperazín (BZP) – „A2“, „Legal E“, „Legal X“, „Frenzy“, „Nemesis“, m-chlorofenylpiperazín (mCPP) a 4- methoxyfenylpiperazín (MeOPP).

 

Katinóny

Syntetické katinóny sú analógy, resp. deriváty medzinárodne kontrolovanej látky katinón, ktorá je jednou z aktívnych látok rastliny kata (Catha edulis). Vo všeobecnosti majú stimulačné účinky a predstavujú druhú najväčšiu skupinu nových psychoaktívnych látok. Ich vysoký záchyt reflektuje dopyt v Európe po stimulantoch (ako náhrada MDMA, amfetamínu, kokaínu). V roku 2014 bola zachytená látka alfa-PEP (PPP, PBP) a látka 4,4´-DMAR, ktorá sa v EÚ predáva ako „research chemical“, rýchlo prenikla do MDMA tabliet a spôsobila 59 úmrtí v priebehu jedného roku. Mefedrón (4- metylmetkatinón) – „Subkoka”, “Syntetický kokaín”, “Rýchly Lopéz”, „Mňau-mňau“, „Mad Cat“ vyvolal v Európe vysokú mieru morbidity a mortality, hlavne v súvislosti s intravenóznym užívaním. Klefedrón (4-CMC) je na našej drogovej scéne od r. 2015, ide o silnejší stimulant, často kombinovaný s amfetamínom. Intoxikácia sa prejaví v podobe vysokého krvného tlaku, zrýchleného pulzu, serotonínového syndrómu či srdcového zlyhania. Klofedrón (3-CMC – „metaklefedrón“) je u nás tiež od r. 2015, najčastejšie sa šňupe a kombinuje s amfetamínmi pre silnejší účinok. MDPV (metyléndioxypyrovalerón) sa predáva ako kokaín - „Ivory Wave“, „Magic Maddie“, „Vanilla Sky“, „White Lightning“. V poslednej dobe sme zaznamenali intravenózne užívanie stimulantov 10 až 20 x denne a za zmienku tiež stoja „chem-sex“ večierky u homosexuálnych skupín, kde ide o tzv. „slamming“ metamfetamínov, katinónov a iných látok, čo ovplyvňuje aj prenos hepatitídy typu C (HCV) či HIV infekcie.

 

Syntetické kanabinoidy

Trh s kanabisom sa rozšíril vo všetkých krajinách Európy o nový rozmer, ktorým je najnovšia dostupnosť produktov obsahujúcich syntetických agonistov kanabinoidových receptorov, napodobňujúcich účinky prírodných psychoaktívnych zlúčenín obsiahnutých v kanabise. Viackilogramové množstvá sa vo forme prášku dovážajú prevažne z Ázie a následne sa spracúvajú a balia v Európe. Tvoria najväčšiu skupinu nových psychoaktívnych látok. Často sú pridávané do bylinných zmesí a predávané pod názvami ako Spice - Gold, Silver, Diamond, Scope – Vanilla, Wildberry, Sex On The Beach, K2, Kronic. U nás sa stretneme s názvami ako „Tvrdý Míša“, „Rebel“, „Joker“, „Green power“, „Smoke” a pod. Vo všeobecnosti spôsobujú poškodenie obličiek, pľúc, srdca, vyvolávajú kŕče, zrýchlený pulz, extrémnu agitáciu či halucinácie a vedú cez akútnu intoxikáciu až ku smrti. V rokoch 2008 – 2012 sa na drogovej scéne objavili JWH-018, JWH-018 adamantyl derivát, JWH-018 adamantyl karboxyamid (Apica), AM-2201, 5F-UR-144, AKB48 (Apinaca), 5FAKB48, v roku 2014 5F-PB-22, ADB-PINACA, MDMB-FUBINACA, cumyl-5F-PINACA, BB-22 (QUCHIC). Na Slovensku sme v roku 2015 zachytili látku THJ-2201 (indazolový analóg AM-2201) a ADB-FUBINACA, ktorá hlavne v susednom Maďarsku spôsobila 15 vážnych intoxikácii. Predáva sa ako tabletka s logom „F“ a intoxikácia vedie k ospalosti, spomalenému dýchaniu, retencii CO2, hypotónii, zvracaniu, zrýchlenému pulzu, halucináciám či agitácii. Látku MDMB-CHMICA sme u nás zachytili tiež v roku 2015, spôsobuje intoxikácie až úmrtia, predáva sa ako „Bonzai Citrus“ či „Bonzai Winter Boost“ a vyvoláva silné kŕče, tras, nepretržité zvracanie a vážnu poruchu motoriky a reči. V tom istom roku sa u nás objavili aj ďalšie látky z tejto skupiny a to FUB-PB-22 (QCBL-Bz-F, MN-27) a A834,735.

 

Iné látky

Medzi iné látky zaraďujeme nitráty (butylnitrát, propylnitrát a iné), tzv. „poppers alebo „de-odourizers“, ktoré sú výrazné vazodilatanciá a predávajú sa ako afrodiziakum v sexshopoch, vo fľaštičke naplnenej tekutinou. Inhalácia ich výparov vedie ku krátkym záchvatovitým stavom smiechu, hučaniu v hlave či miernej eufórii. Nebezpečné sú hlavne v kombinácii so stimulantmi a pri srdcovocievnych ochoreniach. Amylnitrit („Amy“, „Hightech“, „Kix“, „Tekuté zlato“, „Baran“, „TNT“, „Rave“) je v súčasnosti často novou drogou najmä u mladých dospievajúcich počas rôznych večierkov. Aminoindány patria medzi stimulanty, účinkami podobné metamfetamínu či veľkým dávkam kofeínu a pôsobia tiež ako mierne analgetiká. Majú výrazný vplyv na emočné cítenie a sociálne vzťahy, ich užívatelia popisujú eufóriu, rozptýlené myslenie či viac telesnej aktivity. Metoxetamín (arylcyklohexylamín) sa predáva ako legálna náhrada ketamínu (od roku 2010) vo forme prášku a vedie ku akútnym intoxikáciam až úmrtiam. Látky AH-7921 a MT-45 patria medzi syntetické opioidy, predávajú sa on-line ako „research chemicals“ vo forme prášku a od roku 2012 spôsobili nie len intoxikácie, ale aj viac ako 40 úmrtí.

 

Od roku 2011 je na drogovej scéne „syntetický heroín” nazývaný „krokodíl” (Dezomorfín - Permonid), ktorý pochádza z Ruska, kde je vysoký výskyt užívania heroínu a závislosti od neho. Má devastačné účinky a slúži ako lacná náhrada heroínu, lacno sa vyrába z dezomorfínu (syntetického opioidu – derivátu morfínu) a lacno sa predáva na ulici. Pri jeho výrobe je množstvo variant (substancie na kodeínovej báze + ľahko dostupné zložky: benzín, jód, kyselina chlórovodíková, riedidlo, červený fosfor a pod.). Ide o nesterilnú výrobu a injekčná forma je plná toxínov. Tzv. „high“ z krokodíla trvá 90 minút, čiže kratšie ako z heroínu, a preto väčšina užívateľov trávi celý deň užívaním, výrobou alebo zháňaním tejto novej drogy. Pomenovanie „krokodíl“ dostal preto, lebo sfarbuje ľudskú kožu do zeleného odtieňa so šupinatými poryvmi. Ak nie je možnosť jeho intravenóznej aplikácie, intramuskulárna aplikácia vyvoláva u užívateľov abscesy až nekrózu tkaniva. Pri jeho vysadení dochádza u ľudí k výrazným abstinenčným príznakom, trvajúcim mesiac aj dlhšie, často so stratou vedomia. Priemerná dĺžka života pri jeho užívaní sa odhaduje na 2-3 roky.

 

Rastúci počet účinných látok v registrovaných liekoch sa zneužíva ako droga. Patrí sem napr. pregabalín (používaný v liečbe neuropatie, či epilepsie), tropikamid (používaný v očnom lekárstve na vyvolanie terapeutickej mydriázy), karfentanil (používaný vo veterinárnom lekárstve na upokojenie veľkých zvierat), fenazepam (benzodiazepín), fenibut (anxiolytikum) či adrafinil (derivát modafinilu, ktorý sa používa v liečbe narkolepsie, na drogovej scéne predávaný od r. 2014 ako nootropikum, na zlepšenie pamäti, koncentrácie či energie).

 

Medzi najčastejšie sa vyskytujúce nové psychoaktívne látky rastlinného pôvodu patrí khat, kratom a šalvia divotvorná.

Khat (Catha edulis – katha jedlá) je rastlina podobná nášmu vtáčiemu zobu, dosahuje výšku 1 až 1,5 metra a pochádza z oblasti Somálskeho a Arabského polostrova. Psychoaktívne účinky vyplývajú z uvoľnenia katinónu a katínu pri žuvaní jej listov. Catha edulis nie je pod medzinárodnou kontrolu drog (len pod národnou kontrolou v niekoľkých krajinách), ale katinón a katín sú uvedené v prílohách I a III v Dohovore OSN o psychotropných látkach (1971). Na ulici sa predáva ako „qat“, „gat“, „chat“, „miraa“, „murungu“ či „arabský alebo habešský (abesínsky) čaj“. Vzhľadom k degradácii katinónu musia byť listy khatu spotrebované skoro po zbere, a preto sú jej čerstvé listy preferovanou formou užitia. K dispozícii sú aj sušené lístky, tzv. „grab“. V poslednej dobe boli hlásené aj alkoholické výťažky z khatu, predávané ako „rastlinné opojenia“. Odhaduje sa, že typické žuvanie khatu s absorpciou jeho účinných zložiek je približne rovnaké ako užitie 5 mg amfetamínu. Po užití bola pozorovaná zvýšená bdelosť, eufória, zvýšená telesná teplota, nechutenstvo, zrýchlené dýchanie a srdcová frekvencia či vyšší krvný tlak. Úmrtia spojené s užitím khatu ako jedinej drogy doposiaľ hlásené neboli. Avšak dlhodobé užívanie khatu je spojené s nepriaznivými účinkami, ktoré vedú ku psychiatrickým (psychóza, depresia) či neurologickým chorobám alebo iným vážnym poškodeniam dôležitých orgánov, ktoré sú podobné ako pri užívaní amfetamínu a kokaínu.

obr.zdroj: wikipedia

 

Kratom (Mitragyna speciosa Korth) je veľký strom rastúci v tropických a subtropických oblastiach juhovýchodnej Ázie, pričom v Thajsku je tento strom známy práve ako „Kratom“. Obsahuje veľa alkaloidov vrátane       mitragynínu, mizdroj:wikipediatraphyllínu a 7- hydroxymitragynínu. V poslednej dobe sa prípravky obsahujúce kratom predávajú ako „kadidlo“ pre svoje psychoaktívne účinky, pričom koncentrácia aktívnych zložiek mitragynínu a 7-hydroxymitragynínu v týchto produktoch závisí na odrode rastliny, životnom prostredí a čase zberu. Kratom a ani žiaden z jeho aktívnych alkaloidov nespadajú pod medzinárodnú kontrolu drog, ale niekoľko krajín prijalo národné opatrenia. Na ulici sa predáva ako „thang“, „kakuam“, „thom“, „ketum“ alebo „biak“. Listy kratomu sa zvyčajne konzumujú – žujú čerstvé, aj keď sušené listy v práškovej forme sú tiež k dispozícii (často uvarené v čaji). Aj napriek vzostupu užívania tejto prírodnej látky, vedeckej literatúry o účinkoch a toxicite kratomu je stále veľmi málo. Patrí medzi stimulanty, v nízkych dávkach sú popisované povzbudzujúce účinky, vo vysokých dávkach môže mať sedatívne až narkotické účinky.

obr.zdroj: wikipedia

 

Šalvia divotvorná (Salvia divinorum) je psychoaktívna rastlina pochádzajúca z lesných oblastí Oaxaca v Mexiku. Salvinorin A je aktívna zložka zodpovedná za psychoaktívne účinky tejto rastliny. Koncentrácia salvinorinu A v šalvii divotvornej je rôzna a závisí od stupňa vývoja rastliny a spôsobu prípravy. Ani šalvia divotvorná a ani salvinorin A nie sú pod medzinárodnou kontrolou, avšak vzhľadom k nárastu jej užívania je kontrolovaná aj s jej aktívnou zložkou v niekoľkých krajinách. Na ulici sa predáva ako „Maria Pastora“, „Sage of the Seers“, „Diviner’s Sage“, „Salvia“, „Sally-D“, „Magic Mint“, „Purple Sticky“ či „Shepherdess’s Herb“ vo forme semien, listov či tekutého extraktu. Užíva sa prevažne žuvaním čerstvých listov alebo ich rozdrvením za účelom vytvorenia si tzv. pitnej infúzie. Veľa užívateľov však inhaluje výpary výťažku salvinorinu A alebo fajčia sušené listy. Popisované sú krátke, ale intenzívne halucinácie a účinky salvinorinu A boli porovnateľné s účinkami LSD alebo DOB.

obr.zdroj: wikipedia

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava