Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Orientácia v medzinárodnej spolupráci v boji proti drogám

21.09.2005

"Štvrté číslo spravodajcu českého národného monitorovacieho centra pre drogy Zaostřeno na drogy vydané v r. 2005 má názov "

Štvrté číslo spravodajcu českého národného monitorovacieho centra pre drogy Zaostřeno na drogy vydané v r. 2005 má názov "Medzinárodná spolupráca  v oblasti protidrogovej politiky - Česká protidrogová politika ako súčasť globálneho a európskeho priestoru“.

Prináša tak užitočnú a prehľadnú orientáciu vo vzťahoch, štruktúrach a názvoch jednotlivých inštitúcií a aktérov protidrogovej problematiky na globálnej, resp. európskej úrovni, ktoré sú takmer identické s rámcom medzinárodnej spolupráce SR v tejto oblasti.
 
Elektronickú verziu vo formáte pdf možno získať 
na adrese: http://www.drogy-info.cz/article/articleview/2023

eb050921

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava