Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Úmrtia spojené s užívaním drog a úmrtnosť užívateľov drog

Drug-related death and mortality - DRD

Indikátor obsahuje údaje o najzávažnejšom dôsledku užívania drog, t.j. o počtoch a charakteristikách osôb, ktoré zomreli v dôsledku užívania drog.

Koncentruje údaje z dvoch rozdielnych, ale navzájom sa doplňujúcich úrovní monitoringu tohto fenoménu:

  • Monitoring úmrtí súvisiacich s drogami (Špeciálny register)
  • Úmrtnosť medzi užívateľmi drog.

Úmrtia súvisiace s drogami sa rozdeľujú na priame úmrtia (predávkovanie) a nepriame úmrtia, ktoré sú spôsobené pod vplyvom drog ako napr.: nehoda, násilná smrť, samovražda i úmrtia na ochorenia spojené s užívaním drog – sepsa, endokarditída, hepatitída, atď.

Ukazovateľ úmrtnosť užívateľov drog dopĺňa rutinný štatistický monitoring úmrtí súvisiacich s drogami. Hovorí o miere úmrtnosti, ktorá zahŕňa všetky možné príčiny úmrtí v skupine užívateľov drog, ktorí sa sledujú v čase tzv. kohorty a nie len tie, ktoré priamo súvisia s užívaním drog.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava