Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Aktuality

Prevencia - nový nástroj PERK

NMCD, 29 nov 2005

PERK – nový on-line nástroj pre prípravu a realizáciu primárnej prevencie a ďalšie zahraničné zdroje. V novembri 2005 bol na webových stránkach EMCDDA spustený nový on-line nástroj PERK (Pre ...

AD: Znečistený heroín

Monitoring médií, 18 nov 2005

UŽ AJ NA SLOVENSKOM DROGOVOM TRHU MÔŽE BYŤ KONTAMINOVANÝ HEROÍN (16.11.2005; Rozhlasová stanica Expres; Infoexpres; 18.00; 2 min.; ŠKAROHLÍDOVÁ Mária) Mária ŠKAROHLÍDOVÁ, moderátorka:

Konferencia v Trenčíne

Danica Rísová, 16 nov 2005

V Trenčíne dňa 15.11.2005 sa konala celoslovenská interdisciplinárna vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou.

Kompetencie v prevencii

16 nov 2005

Už desiaty rok Asociácia pre prevenciu drogových závislostí /APDZ/ organizuje na Slovensku slávnostné otvorenie Európskeho týždňa boja proti drogám, ktorému predchádza pracovné stretnutie. APDZ združu ...

Euro-Methwork

Euro-Methwork, 04 nov 2005

Euro-Methwork (neformálna sieť expertov pre substitučnú liečbu metadonom) www.euromethwork.org sa obrátil na koordinačné orgány v jednotlivých krajinách so žiadosťou sprostredkovať informáciu o novom ...

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava