Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Slovník pojmov


Intoxikácia (2)

Stav, ktorý nastáva po aplikácii dostatočného množstva psychoaktívnej látky a v dôsledku ktorého dochádza k ovplyvneniu centrálnej nervovej sústavy. Prejavuje sa poruchami úrovne vedomia, poznávacích funkcií, vnímania, schopnosti úsudku, emócií (afektivity), chovania a ďalších psychických funkcií a reakcií. Poruchy súvisia s okamžitým farmakologickým účinkom látky a priebeh intoxikácie je výrazne závislý na type a dávke drogy a ovplyvňovaný individuálnou hladinou tolerancie a ďalšími faktormi.
 
Zdroj: www.idrogy-info.cz , stiahnuté 10.3. 2008

Inhalácia drogy

Vstup drogy (pozri droga) do organizmu prostredníctvom respiračného traktu. Molekuly vdychovanej psychotropnej látky (pozri psychotropné látky) prenikajú do krvi jednak cez sliznice dýchacích ciest, najmä však difúziou cez alveolokapilárnu membránu pľúc do pľúcneho riečišťa a ďalej do veľkého krvného obehu. U niektorých psychotropných látok je fajčenie primárnou cestou vstupu do organizmu (marihuana, hašiš, niektoré opiáty, tabak), u iných predstavuje náhradný (menej agresívny) spôsob užívania (heroín, LSD). Osobitnou skupinou sú solvenciá (pozri solvenciá) - organické rozpúšťadlá, ktoré sa vyznačujú vysokým stupňom úniku molekúl do ovzdušia. Ide o vdychovanie pár organických rozpúšťadiel za studena. Za účelom dosiahnutia maximálnej koncentrácie psychotropnej látky v alveolárnom vzduchu, konzumenti po hlbokom inspíriu (vdychu) zadržia dych - apnoická pauza.

Integrácia

Začlenenie jednotlivca do skupiny a jeho akceptovanie ostatnými členmi. V užšom slova zmysle začleňovanie postihnutých jedincov do majoritnej spoločnosti.

Intoxikácia

Otrava, vniknutie otravnej látky do organizmu. Ide o látky, ktoré môžu byť chemického, rastlinného alebo živočíšneho pôvodu. Do organizmu vstupujú respiračným traktom, obehovou sústavou, pokožkou, sliznicami a gastrointestinálnym traktom.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava