Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Slovník pojmov


KI

Kľúčové indikátory EMCDDA:

  • užívanie drog v populácii - General Population Survey 
  • problémové užívanie drog – Problem Drug Use
  • žiadosti o liečbu v súvislosti s užívaním drog - Treatment Demand Indicator
  • infekčné ochorenia súvisiace s drogami – Drug Related Infectious Diseases 
  • úmrtia spojené s užívaním drog a úmrtnosť užívateľov drog – Drug Related Death and Mortality of Drug Users

Kava - kava

Kava - kava je belavomliečny nápoj vykvasený z koreňov rastliny pieporu opojného (Piper methysticum). Názov rastliny vznikol spojením latinského výrazu piper (korenie) a gréckeho výrazu methysticon (narkotický, omamný), čo spolu značí narkotické korenie. Obsahuje viaceré alkaloidy s psychotropnými účinkami napr. kavahín, kavaín, marindín, dihydrometylsticín. Kava - kava sa žuje, častejšie ale pije predovšetkým na ostrovoch západného Tichomoria - na území dnešnej Polynézie, Novej Guiney, na Nových Hebridách, na ostrove Fidži, na súostroví Vanikoro a v severnej Austrálii. Vo vzťahu k účinku sa udáva celková eufória (pozri eufória) so sluchovými a vizuálnymi halucináciami (pozri halucinácia), odstránenie únavy (pozri únava), aktivita, pocit zdravia (pozri zdravie) . Vysoké dávky narušujú svalovú koordináciu, vyvolávajú bolesti hlavy, ktoré sa podobajú otrave alkoholom (pozri alkohol). Dlhodobé intenzívne žuvanie alebo pitie spôsobuje celkový telesný úpadok, zhoršenie zraku, rozsiahle, esteticky zle pôsobiace kožné zmeny a škaredé vredy (ako pri lepre). Tieto zmeny našťastie za krátky čas abstinencie zmiznú.

Kata

Kata sú mladé listy a výhonky vždy zeleného stromčeka alebo kríka kata jedlá (Catha edulis) z rodu brslencovitých (Celestraceae), ktorý rastie v divej alebo kultivovanej forme vo východnej Afrike a južnej časti arabského poloostrova (Etiópia, Jemen, Somálsko, Tanzánia, Keňa, Sudán, Madagaskar). Najbežnejším spôsobom aplikácie je perorálne užívanie (žujú sa čerstvé listy), v niektorých krajinách katu fajčia. Kata mierne stimuluje CNS, podobne ako amfetamín. Prejavom je eufória, excitácia, zvýšená bdelosť, sebadôvera, podráždenosť, hyperaktivita. Účinok pretrváva asi štyri hodiny a je nasledovaný miernym útlmom a psychickým rozladením. Bežným príznakom u pokročilých konzumentov je nespavosť, pokles sexuálnej výkonnosti a psychická degradácia osobnosti. Fyzická závislosť (pozri fyzická závislosť) od katy sa zvyčajne nevytvára, môže ale vzniknúť silná psychická závislosť (pozri psychická závislosť).

Kodeín

Kodeín je derivát ópia (pozri ópium) s menším analgetickým účinkom ako morfín (pozri morfín). Po jeho izolácii zo surového ópia v prvej polovici 19. storočia sa stal súčasťou mnohých liekov bez toho, aby sa zneužíval. Najdôležitejšie klinické využitie mal ako látka utlmujúca kašeľ. Samotný kodeín má nízku afinitu k opiátovým receptorom čo na prvý pohľad znižuje pravdepodobnosť jeho zneužitia ako drogy. Avšak tým, že je metabolizovaný v pečeni a asi 10 % metabolitov je demetylovaných na morfín, môže byť využitý ako náhrada (vo veľkých dávkach) najpotentnejšieho alkaloidu ópia – morfínu . Známy a osobitne nebezpečný spôsob zneužívania kodeínu z liečiv je úprava preparátu Alnagon. Závislí konzumenti si obvykle pripravujú vodný roztok drviny preparátu, ktorý po prefiltrovaní rozdelia jednoduchou sedimentáciou. Usadeninu tvorí kyselina acetylsalicilová a fenobarbital, kým vyčírený roztok predstavuje výluh kodeínu a kofeínu (pozri kofeín) - obvykle sa aplikuje intravenózne. Asi 10 % kodeínu sa v organizme biotransformáciou demetyluje na nebezpečný a návykový morfín. Vzniká tak pevná drogová závislosť v podstate opiátového ( morfínového ) typu.

Kofeín

Kofeín je pravdepodobne najužívanejšia psychotropná (psychoaktívna) látka (pozri psychotropné látky) na svete. Medzi viac ako 60 rastlinami, ktoré túto drogu v prírode obsahujú, je komerčne najatraktívnejšia koncentrácia v semenách stromu kávovníka arabského (Coffea arabica L.), vždy zeleného stromu rastúceho v Etiópii a Sudáne. Ďalším významným zdrojom je čajová rastlina (Camellia sinensis), orechy kolovej africkej rastliny (Cola acuminata ), z ktorej sa vyrába nápoj Coca - cola, vždy zelený kakaovník (Theobroma cacao) pestovaný pre výrobu čokolády a kakaa. Najväčšie množstvo kofeínu je v káve (90 - 125 mg v jednej šálke), menej v instantnej káve a čaji (30 - 70 mg), v nápojoch typu kola (10 - 50 mg), v tabuľke čokolády (okolo 20 mg). Kofeín je kryštalický alkaloid zo skupiny xantínov. Má psychostimulačné účinky - vplýva na centrálny nervový systém stimulačne, pôsobí ako diuretikum, zrýchľuje peristaltiku čriev, uvoľňuje napätie hladkých svalov, stimuluje srdcový sval, zvyšuje telesnú teplotu. V menších dávkach - 200 až 300 mg (2 - 3 šálky kávy denne ) môže zlepšovať náladu a psychickú výkonnosť. Vo vyšších dávkach - od 600 mg vyššie (6 a viac šálok kávy denne) môže ale vyvolávať pocity úzkosti a napätia, nepokoj, náladovosť, psychomotorický nepokoj, tachykardiu, bolesti hlavy, poruchy spánku, časté močenie, zažívacie ťažkosti. Pitie kávy predstavuje všeobecne akceptovaný zvyk. Za bežných okolností nevedie k vzniku chorobnej závislosti (pozri závislosť). Viaceré údaje však ukazujú, že u chronických požívačov kávy (okolo 12 šálok denne) má kofeín všetky hlavné znaky drogy (pozri droga) vyvolávajúcej závislosť (neovládateľná potreba častého pitia kávy, zvyšovanie tolerancie (pozri tolerancia) na kofeín, abstinenčné psychické a fyzické príznaky). Mierne pitie kávy nepredstavuje ohrozenie zdravia človeka, môže byť prostriedkom spríjemnenia jeho života.

Kokaín

Patrí medzi prírodné stimulanty. Prírodným zdrojom kokaínu je rastlina kokaínovník obyčajný (Erythroxylum coca). Ide o nenápadný krík vysoký asi 1-2 m s podlhovastými, vždyzelenými listami a zhlukmi malých bielych kvetov. Na kokaín je bohatý aj príbuzný druh kokainovník novogranadský (Erythroxylum novogranatense). Rastú v andskej oblasti (Južná Amerika), kde obyvatelia krík pestujú už tisícročia. Vzhľad : Čistý kokaín je jemný, diskrétne zrnitý prášok bez zápachu, trpko horkej chuti, dobre rozpustný vo vode, menej v alkohole. Spôsob aplikácie : Kokaín je najdôležitejší alkaloid kokainovníka získavaný s kokaínovej pasty (chemický kokaínový sulfát). Najčastejším spôsobom aplikácie kokaínu je vdýchnutie drogy v prášku do nosových dierok (sniffing, snorting). Kokaínový prášok sa obvykle urovná do dvoch úzkych riadkov (koľajničky, rails) na hladkej rovnej ploche. K prášku sa priloží koniec asi 10 cm dlhej rúrky a po uzatvorení druhej nosovej dierky prstom nasleduje prudké inspírium nosom. Vzhľadom na dobrú rozpustnosť kokaínu vo vode je možné kokaín aplikovať aj injekčne (obvykle intravenózne, zriedkavo subkutánne alebo intramuskulárne). Niekedy sa kombinuje s inými drogami napr. s heroínom (pozri heroín) tzv. speedball. Táto kombinácia je ale veľmi riziková, keďže nie je možné odhadnúť vplyv jednej drogy na druhú. Vplyvy a riziká : Okrem lokálne anestetických účinkov je kokaín mohutné excitans a stimulans CNS. Po aplikácii sa dostavuje pocit eufórie, stupňovania psychickej a somatickej výkonnosti, pocit nebývalého elánu, vymizne únava, výrazne stúpa družnosť, sebadôvera, sexuálna vzrušivosť. Skúsení narkomani hovoria o „totálnom orgazme celého tela“ alebo „elektrifikácii tela“. Znižuje sa potreba spánku a mizne pocit hladu. Účinok kokaínu sa dostavuje v priebehu asi troch minút a je krátkodobý (15 až 40 minút). Po jeho odznení sa dostavuje depresia (pozri depresia), podráždenosť, pocity prenasledovania, trvalý nepokoj, motorická agitácia, zmeny nálad, nespavosť a úporné svrbenie. Môžu sa vyskytnúť pseudohalucinácie a halucinácie (pozri halucinácia), najmä zrakové, zvýšená je precitlivenosť na akustickú stimuláciu (zvuk aj nižšej intenzity pôsobí bolestivo). Pre chronického kokainistu je tiež typická telesná schátralosť, výrazný pokles hmotnosti, úzkosť a obavy z možného nedostatku drogy (pozri droga). Kokaín je drogou dobre situovaných spoločenských vrstiev.

Kríza

Situácia alebo stav krajného vypätia, extrémnej psychickej záťaže či stresu (pozri stres), ktorá hrozí zlyhaním adaptácie (pozri adaptácia), neschopnosťou nájsť riešenie. Ťažká, výrazne zhoršená situácia.

Kľúčové indikátory

Kľúčové indikátory sú harmonizované epidemiologické indikátory EMCDDA, ktoré tvoria podstatu informačného systému EMCDDA. Ide o štandardné nástroje na zber a hlásenie porovnateľných údajov o drogách z členských krajín EÚ.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava