Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Slovník pojmov


Omamné látky

Zákon 139/1998 o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch definuje omamné látky ako: „látky vyvolávajúce návyk a psychickú a fyzickú závislosť ľudí charakterizovanú zmenami správania sa so závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami“.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava