Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Slovník pojmov


Flash – back ( znovuvzplanutie )

Flash - back (znovuvzplanutie) je náhle a spontánne prepuknutie stavu akútnej intoxikácie (pozri intoxikácia) bez predchádzajúceho podania drogy (pozri droga) - echoefekt (napr. halucinogény, najmä LSD, kanabinoidy). Interval medzi poslednou drogovou dávkou a „znovuvsplanutím“ môže trvať od niekoľkých dní až po niekoľko mesiacov. Ide o nepríjemný a nebezpečný fenomén, keďže sa môže nečakane objaviť v životných situáciách, keď je opätovné prežívanie účinku drogy vyslovene nežiadúce (plnenie pracovných povinností, riadenie motorového vozidla, spoločenská udalosť a pod.)

Fóbia

Nutkavé, neadekvátne prežívanie strachu (pozri strach) v určitých situáciách, chorobný strach z predmetu, osoby, zvieraťa, najčastejšie sa vyskytujúci pri neurózach. Je sprevádzaná negatívnymi dysfunkciami (napr. búšenie srdca, nadmerné potenie). Niekedy vážne limituje kvalitu života jednotlivca. Existuje viacero druhov fóbií napr. agorafóbia (strach z voľných, otvorených priestranstiev), klaustrofóbia (strach z uzavretého priestoru).

Fyzická (somatická) závislosť

Fyzická ( somatická ) závislosť (pozri závislosť) je definovaná ako jav začlenenia drogy do procesov látkového metabolizmu, ako prispôsobovanie sa organizmu novej úrovni homeostázy. Organizmus následne búrlivo reaguje, v dôsledku abstinečného syndrómu (pozri abstinenčný syndróm), na narušenie tejto novej homeostázy (ide o prejavy ako napr. nevoľnosť, slzenie, potenie, kolísanie telesnej teploty, psychomotorický nepokoj, zmeny krvného tlaku, pulzu, bolesti hlavy atď.) Závislosť fyzická (somatická) sa viaže na látkovú premenu, reguláciu prenosu vzruchov (biosignály), inhibíciu alebo stimuláciu biorytmov, sexuálnu oblasť (neurovazomotorická stimulácia).

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava