Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Podujatia

Zrušiť výber
Matica slovenská: Umením proti drogám
24. 11. 2009
Miesto konania:
Dna 24.11. a 26.11. sa uskutočnia v priestoroch ZŠ na ulici Mudroňova v Martine tvorivé dielne na tému Let a pád a Cesta z kaluže do blata.Tvorivé dielne sú realizované v rámci projektu Umením proti drogám, ktorý finančne podporil Úrad vlády SR. V rámci tvorivých dielní budú pripravené súťaže.
Matica slovenská: Umením proti drogám
23. 11. 2009
Miesto konania:
Dna 16.11. a 23.11. sa uskutočnia v priestoroch Ateliéru II. budovy Matice slovenskej tvorivé dielne na tému Dno, Chos, Čierna diera. Tvorivé dielne sú dotované v rámci projektu Umením proti drogám, ktorý finančne podporil Úrad vlády SR. V rámci tvorivých dielní budú pripravené súťaže.
Košice: Medzinárodná vedecká konferencia a konferencia mladých vedeckých pracovníkov
20. 11. 2009
Miesto konania:
Košický samosprávny kraj v spolupráci s UPJŠ, Filozofickou fakultou, Katedrou sociálnej práce Košice Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu a konferenciu mladých vedeckých pracovníkov na tému Drogy a s nimi súvisiace sociálno – patologické javy a možnosti sociálnej práce konanú dňa 20. novembra 2009 /v piatok/ od 9,oo hod. v zasadacej miestnosti Obvodného kultúrneho centra Miestneho úradu Mestskej časti Košice Juh, Ul. Smetanova 4, Košice - Juh.
Matica slovenská: Diskusia o drogovej problematike v Turanoch
19. 11. 2009
Miesto konania:
Dňa 19.11.2009 na ZŠ v Turanoch /okres Martin/ sa uskutoční diskusia k protidrogovej problematike, následne prebehnú tvorivé dielne s odbornou lektorkou a súťaž. Diskusiu povedie Mgr. Radoslav Pančík z Turčianskeho kultúrneho strediska spolu s odbornými garantmi projektu.
Ako ďalej v prevencii závislostí v regióne Rožňava
12. 11. 2009
Miesto konania:
Konferencia v rámci projektu JA-TY-MY-VY sa uskutoční 12.11.2009 v Kongresovom centre v Rožňave.
Výcvikový kurz ´Zmena postoja k užívaniu alkoholu a drog´
11. 11. 2009 - 13. 11. 2009
Miesto konania:
Regionálne osvetové stredisko v Trebišove a Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja organizujú 3. ročník výcvikového kurzu ´Zmena postoja k užívaniu alkoholu a iných drog´.
Spišská Nová Ves: Klub peeraktivistov 2009
10. 11. 2009
Miesto konania:
Spišské osvetové stredisko organizuje v spolupráci s OZ Pomoc všetkým Klub peer aktivistov, ktorý bude tento rok venovaný Medzinárodnému roku vzdelávania k ľudským právam.
Vzdelávanie a výcvik koordinátorov prevencie drogových závislostí základných a stredných škôl
9. 11. 2009 - 11. 11. 2009
Miesto konania:
9. 11. a 10. 11. 2009 sa na Internáte na SOŠ obchodu a služieb, Ul. Mudroňa 2, Topoľčany (salónik) uskutoční vzdelávanie a výcvik koordinátorov prevencie drogových závislostí ZŠ a stredných škôl.
Workshop: Zručnosti poradenskej práce s deťmi a adolescentmi
6. 11. 2009 - 8. 11. 2009
Miesto konania:
V termíne od 6. do 8. novembra 2009 sa uskutoční víkednový workshop spoločnosti Coachingplus.
Rovesnícky program prevencie drogových závislostí
5. 11. 2009 - 7. 11. 2009
Miesto konania:
Výcvik asistentov rovesníckych skupín v rámci projektu podporeného Úradom vlády Slovenskej republiky z dotácie na podporu protidrogových aktivít v roku 2009 pokračuje 5. - 7. 11. 2009 prvým víkendovým stretnutím v penzióne Solvo v tatranskej Lesnej.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava