Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Ako ďalej v prevencii závislostí v regióne Rožňava

Konferencia v rámci projektu JA-TY-MY-VY sa uskutoční 12.11.2009 v Kongresovom centre v Rožňave.

Hlavným cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre komunikáciu a kooperáciu všetkých zainteresovaných organizácií a zariadení v oblasti prevencie (primárnej, sekundárnej a terciárnej) v regióne Rožňava a hľadať alternatívne možnosti efektívnej prevencie.

Myšlienkou konferencie je sprostredkovať aktuálne informácie z EÚ, následne získať najnovšie poznatky v oblasti drogových závislostí v SR a v nadväznosti na to informácie z MŠ SR. Druhú časť konferencie by mali tvoriť regionálne príspevky.

POZVÁNKA

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava