Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Podujatia

Zrušiť výber
LISBON ADDICTIONS 2022
23. 11. 2022 - 25. 11. 2022
XVII. ROČNÍK NÁRODNÍ ADIKTOLOGICKÉ KONFERENCE 2022
10. 11. 2022 , Téma: Trendy v adiktologii
Organizátor:
SCAN, z.s. ve spolupráci s Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze Česká asociace adiktologů Projekt konference je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
AT KONFERENCIA 2022
29. 9. 2022 - 2. 10. 2022 , 15. slovenská a 61. česko-slovenská AT konferencia
Organizátor:
Sekcia drogových závislostí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava