Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Rovesnícky program prevencie drogových závislostí

Výcvik asistentov rovesníckych skupín v rámci projektu podporeného Úradom vlády Slovenskej republiky z dotácie na podporu protidrogových aktivít v roku 2009 pokračuje 5. - 7. 11. 2009 prvým víkendovým stretnutím v penzióne Solvo v tatranskej Lesnej.

Mgr. Ladislav Lesko
projektovy manazer
Filia n. o.
Trieda SNP 3
040 11  Kosice
e-mail: lesko@filia.sk
www.filia.sk

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava