Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Košice: Medzinárodná vedecká konferencia a konferencia mladých vedeckých pracovníkov

Košický samosprávny kraj v spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika, Filozofickou  fakultou, Katedrou sociálnej práce Košice Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu a konferenciu mladých vedeckých pracovníkov na tému Drogy a s nimi súvisiace sociálno – patologické javy a možnosti sociálnej práce konanú dňa 20. novembra 2009 /v piatok/ od 9,oo hod. v zasadacej miestnosti  Obvodného kultúrneho centra Miestneho úradu Mestskej časti Košice Juh,  Ul. Smetanova 4,  Košice - Juh.

Pozvánka

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava