Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Workshop: Zručnosti poradenskej práce s deťmi a adolescentmi

Workshop spoločnosti Coachingplus sa koná od 6. do 8. novembra 2009.

Na konci workshopu by mali účastníci:

  • vedieť viesť rozhovor s dieťaťom a adolescentom spôsobom, ktorý identifikuje jeho zdroje, možnosti a zároveň aj intrapsychické, alebo interpersonálne konflikty, ktoré obmedzujú dieťa, adolescenta, alebo ich rodiny, či iné systémy
  • vedieť počas  rozhovoru s deťmi a adolescentmi uzatvárať kontrakt, budovať terapeutický vzťah a byť zameraný na možnosti a alternatívy vo vnímaní, prežívaní a konaní klientov
  • vedieť manažovať terapeutický proces vo vzťahu k rodičom klienta
  • viesť používať špecifický jazyk podľa úrovne abstrakcie, používať niektoré kreatívne techniky, ktoré sprístupňujú klientov životný svet a primerane zvládať svoje protiprenosové impulzy.
Kontakt:
Mgr. Vladimír Hambálek, 0905 323 201, hambalek@coachingplus.org
 
Spôsob prihlásenia: Podrobné informácie spolu s odpoveďami na vaše otázky dostanete na emailovej adrese, alebo telefonicky.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava