Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Výcvikový kurz ´Zmena postoja k užívaniu alkoholu a drog´

Regionálne osvetové stredisko v Trebišove a Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja organizujú 3. ročník výcvikového kurzu ´Zmena postoja k užívaniu alkoholu a iných drog´.

Termín: 11.,12.,13. 19. novembra 2009
Miesto: ROS Trebišov
Účastníci: študenti stredných škôl

Projekt je realizovaný z dotácie Úradu vlády SR na podporu programov,
iniciatív a aktivít v oblasti národnej stratégie a drogových závislostiam.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava