Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Vzdelávanie a výcvik koordinátorov prevencie drogových závislostí základných a stredných škôl

P O Z V Á N K A

Vzdelávanie a výcvik koordinátorov prevencie drogových závislostí základných a stredných škôl

Cieľová skupina: koordinátori drogovej prevencie na základných a stredných školách
Cieľ: Skvalitnenie práce koordinátorov prevencie drogových závislostí na základných a stredných školách
Termín konania: 9. 11. a 10. 11. 2009 
                            11.11. 2009 -  Adamov (autobus)  
Miesto konania: Internát na SOŠ obchodu a služieb, Ul. Mudroňa 2, Topoľčany (salónik)
Časové trvanie: 8,00 hod. – 18,00 hod.

Lektori :

 • PhDr. Roman Božik – riaditeľ resocializačného zariadenia Adam v Adamove
 • PhDr. Juraj Krajči – člen MsP na prevenciu kriminality v Topoľčanoch
 • Mgr. Miroslav Duchoň – koordinátor prevencie kriminality, MsP Nitra  
 • Mgr. Beáta Hlohovská – riaditeľka Centra sociálnej prevencie v Topoľčanoch

Poznámka

 • podujatie je realizované na základe projektu v súlade s prioritami stratégie boja proti drogám a drogovým závislostiam na rok 2009
 • vzdelávacie a výcvikové aktivity budú kombinované s využívaním individuálnej a skupinovej práce, ktorá bude mať charakter modifikovaného sociálnopsychologického výcviku
 • pre každého nahláseného účastníka je zabezpečený obed priamo na SOŠ  
 • záväznú prihlášku je potrebné zaslať do 6.11. 2009 na adresu: 
  PhDr. Juraj Krajči, Mesto Topoľčany – MsP, Nám. M.R. Štefánika 1/1, Topoľčany 
  (Info – mobil 0904 979 382)

 

PhDr. Juraj Krajči 
príslušník MsP na prevenciu kriminality  


Na stiahnutie:

Pozvanka + prihláška

Projekt MsP

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava