Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

Slovenské krízové centrum
č.d.140 , Beckov , 916 38
Typ inštitúcie
Krízové
Trenčianske osvetové stredisko
Kožušnícka 2 , Trenčín , 911 05
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Považské osvetové stredisko Považská Bystrica
Nová ul. 134 , Považská Bystrica , 017 32
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19 , Prievidza , 971 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Myjavské osvetové stredisko
Partizánska 290/17 , Myjava , 907 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Metodicko-pedagogické centrum Trenčín
Pod Sokolice 14 , Trenčín , 911 01
Typ inštitúcie
Štátne zariadenia
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencieTrenčín
Kubranská 20 so sídlom Kukučínova 473 , Trenčín , 911 05
Typ inštitúcie
Pedagogické a psychologické
Pedagogicko-psychologická poradňa Trenčín
Kubranská 20 , Trenčín , 911 01
Typ inštitúcie
Pedagogické a psychologické
Pedagogicko-psychologická poradňa Považská Bystrica
Komenského 106/2 , Považská Bystrica , 017 01
Typ inštitúcie
Pedagogické a psychologické
Pedagogicko-psychologická poradňa Prievidza
Červeňa 34 , Prievidza , 971 01
Typ inštitúcie
Pedagogické a psychologické

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava