Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

Pedagogicko-psychologická poradňa Žilina
Lichardová 20 , Žilina , 010 01
Typ inštitúcie
Pedagogické a psychologické
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Dolný Kubín
Ul. M.R. Štefánika 1810/15 , Dolný Kubín , 026 01
Typ inštitúcie
Štátne zariadenia
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Liptovský Mikuláš
Okoličianska 333 , Liptovský Mikuláš , 031 04
Typ inštitúcie
Štátne zariadenia
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Martin
Ul. Pavla Mudroňa 22 , Martin , 036 01
Typ inštitúcie
Štátne zariadenia
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Trstená
SNP 227/23 , Trstená , 028 01
Typ inštitúcie
Štátne zariadenia
Diagnostické centrum pre deti Ružomberok
Jančeka 32 , Ružomberok , 034 01
Typ inštitúcie
Štátne zariadenia
Diagnostické centrum pre mládež - dievčatá Žilina
Na Skalke 16 , Žilina-Lietavská Lúčka , 013 01
Typ inštitúcie
Štátne zariadenia
UPSVR - referát poradensko-psychologických služieb - detašované pracovisko Nové mesto n/Váhom
Hviezdoslavova 40 , Nové meston/Váhom , 915 01
Typ inštitúcie
Pedagogické a psychologické
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci
Palárikova 977/25 , Čadca , 022 19
Typ inštitúcie
Polícia
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne
Bysterecká 2067/5 , Dolný Kubín , 026 21
Typ inštitúcie
Polícia

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava