Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

Trenčiansky samosprávny kraj
Hviezdoslavova 3 , Trenčín , 911 01
Typ inštitúcie
Samosprávne orgány
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, Poradensko-informačné centrum
Jilemnického 1 , Trenčín , 911 01
Typ inštitúcie
Polícia
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Trenčín
Kvetná 7 , Trenčín , 911 42
Typ inštitúcie
Polícia
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Považská Bystrica
Kukučínova 186/1 , Považská Bystrica , 017 23
Typ inštitúcie
Polícia
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Prievidza
Miššíkova 11 , Prievidza , 971 66
Typ inštitúcie
Polícia
Železničná polícia Trenčín
Železničná 1 , Trenčín , 911 01
Typ inštitúcie
Polícia
Krajská prokuratúra Trenčín
Piaristická 17 , Trenčín , 912 50
Typ inštitúcie
Prokuratúra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Nemocničná 4 , Trenčín , 911 01
Typ inštitúcie
Zdravotnícke
Poradňa pre obete násilia
Palckého ul. , Trenčín , 911 01
Typ inštitúcie
Krízové
Dom Krištof - Centrum pre rodinu
K.Pribinu 26 , Trenčín , 911 01
Typ inštitúcie
Zariadenia

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava