Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

Mestský úrad Dolný Kubín
Nám. P.O.Hviezdoslava 1651 , Dolný Kubín , 026 01
Typ inštitúcie
Samosprávne orgány
Mestský úrad - Školský úrad Ružomberok
Nám. A.Hlinku 1 , Ružomberok , 034 01
Typ inštitúcie
Samosprávne orgány
Mestská polícia - MsÚ Žilina
Hollého 11/A , Žilina , 010 01
Typ inštitúcie
Polícia
Oravské osvetové stredisko
Bysterecká 1263/55 , Dolný Kubín , 026 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Kysucké osvetové stredisko
Moyzesova 1770 , Čadca , 022 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Ľubovnianske osvetové stredisko
Nám. generála Štefánika 5 , Stará Ľubovňa , 064 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Turčianske osvetové stredisko v Martine
Eštovova 21 , Martin , 036 80
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
UPSVR - referát poradensko-psychologických služieb Trenčín
Palackého ul. , Trenčín , 911 01
Typ inštitúcie
Pedagogické a psychologické
Liptovské osvetové stredisko
ul. 1.mája , Liptovský Mikuláš , 031 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Regionálne osvetové stredisko v Žiline
Horný Val 20 , Žilina , 011 82
Typ inštitúcie
Osvetové strediská

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava