Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši
Podtatranského 27 , Liptovský Mikuláš , 031 01
Typ inštitúcie
Polícia
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Martine
Osloboditeľov 44 , Martin , 036 48
Typ inštitúcie
Polícia
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Ružomberku
Nám. Slobody 1 , Ružomberok , 034 21
Typ inštitúcie
Polícia
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline
Kuzmányho 26 , Žilina , 010 75
Typ inštitúcie
Polícia
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline
Kuzmányho 26 , Žilina , 012 23
Typ inštitúcie
Polícia
Mestský úrad Martin, odbor sociálnej starostlivosti a zdravotníctva,Kancelária Zdravé mesto
Nám. S.Hurbana Vajanského 1 , Martin , 036 01
Typ inštitúcie
Samosprávne orgány
Mestská polícia - MsÚ Martin
Letricha 5 , Martin , 036 49
Typ inštitúcie
Polícia
Mestská polícia - MsÚ Čadca
Májová 1355 , Čadca , 022 01
Typ inštitúcie
Polícia
Mestská polícia - MsÚ Liptovský Milkuláš
M.Pišúta 4 , Liptovský Mikuláš , 031 01
Typ inštitúcie
Polícia
Mestská polícia - MsÚ Dolný Kubín
Nám. P.O.Hviezdoslava 1651 , Dolný Kubín , 026 01
Typ inštitúcie
Polícia

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava