Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

UPSVR - referát poradensko-psychologických služieb Považská Bystrica
Pionierska 981/1 , Považská Bystrica , 017 01
Typ inštitúcie
Pedagogické a psychologické
UPSVR - referát poradensko-psychologických služieb - detašované pracovisko Dubnica n/Váhom
Bratislavská 830 , Dubnica n/Váhom
Typ inštitúcie
Pedagogické a psychologické
UPSVR - referát poradensko-psychologických služieb Prievidza
Vansovej 28 , Prievidza , 971 01
Typ inštitúcie
Pedagogické a psychologické
UPSVR - referát poradensko-psychologických služieb - detašované pracovisko Partizánske
Nádražná 686/4 , Partizánske
Typ inštitúcie
Pedagogické a psychologické
Fakultná nemocnica Trenčín, Psychiatrická klinika
Legionárska 28 , Trenčín , 911 71
Typ inštitúcie
Terapia sociálno-patologických javov
Nemocnica s poliklinikou Trenčín, Psychiatrická klinika, Ambulancia pre liečbu alkoholizmu a drogových závislostí
Legionárska 28, ambulancia sa nachádza v budove očných ambulancií , Trenčín , 911 01
Typ inštitúcie
Psychiatrické zariadenia
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Nemocničná 986, LDCH, 1. a 2.poschodie , Považská Bystrica , 017 26
Typ inštitúcie
Psychiatrické zariadenia
Nemocnica s poliklinikou Bojnice, Psychiatrické oddelenie - Ambulancia pre závislých pacientov
Nemocničná 2 , Bojnice , 972 01
Typ inštitúcie
Psychiatrické zariadenia
Provital - Dom života bez drog
Hviezdoslavova 509/32 , Koš pri Prievidzi , 972 41
Typ inštitúcie
Zariadenia
Krajský školský úrad
Hviezdoslavova 3 , Trenčín , 911 01
Typ inštitúcie
Štátne zariadenia

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava