Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

Krajský úrad Prešov
Námestie mieru 3 , Prešov , 081 92
Typ inštitúcie
Štátna správa
Krajský školský úrad Prešov
Námestie mieru 3 , Prešov , 081 92
Typ inštitúcie
Štátne zariadenia
Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2 , Prešov , 081 92
Typ inštitúcie
Samosprávne orgány
Metodicko-pedagogické centrum
Tarasa Ševčenka 11 , Prešov , 080 01
Typ inštitúcie
Štátne zariadenia
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Poprad
Šrobárova 3289/20 , Poprad , 058 01
Typ inštitúcie
Štátne zariadenia
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Prešov
Ul. Levočská 7 (1. a 2. poschodie) , Prešov , 080 01
Typ inštitúcie
Pedagogické a psychologické
Pedagogicko-psychologická poradňa Bardejov
Štefánikova 8 , Bardejov , 085 01
Typ inštitúcie
Pedagogické a psychologické
Pedagogicko-psychologická poradňa Humenné
Mierová 4 , Humenné , 066 01
Typ inštitúcie
Pedagogické a psychologické
Pedagogicko-psychologická poradňa Kežmarok
Mučeníkov 4 , Kežmarok , 060 01
Typ inštitúcie
Pedagogické a psychologické
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Levoča
Ružová ulica 91/1 , Levoča , 054 01
Typ inštitúcie
Pedagogické a psychologické

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava