Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pracovisko Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou , 957 01
Typ inštitúcie
Sociálne
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí Považská Bystrica, pracovisko Púchov
Centrum 13/17 , Považská Bystrica , 017 01
Typ inštitúcie
Sociálne
Okresný súd Trenčín
Piaristická 1 , Trenčín , 911 01
Typ inštitúcie
Súdnictvo a väzenstvo
Krajský úrad Trenčín
Hviezdoslavova 3 , Trenčín , 911 01
Typ inštitúcie
Štátna správa
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí Prievidza
Šumperská 1 , Prievidza , 971 01
Typ inštitúcie
Sociálne
Krajský úrad v Nitre
Štefánikova 69 , Nitra , 949 80
Typ inštitúcie
Štátna správa
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja - odbor školstva, mládeže, športu a kultúry
Štefánikova 69 , Nitra , 949 80
Typ inštitúcie
Samosprávne orgány
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja - odbor sociálnych vecí a zdravotníctva
Štefánikova 69 , Nitra , 949 80
Typ inštitúcie
Samosprávne orgány
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Nitra
ulica J. Vuruma č.2 , Nitra , 949 01
Typ inštitúcie
Pedagogické a psychologické

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava