Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí Dolný Kubín
Námestie slobody1 , Dolný Kubín , 026 01
Typ inštitúcie
Sociálne
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí Čadca
Matičné námestie 1617 , Čadca , 022 01
Typ inštitúcie
Sociálne
Krízové stredisko - Palkovo centrum
Školská 16 , Liptovský Mikuláš , 031 01
Typ inštitúcie
Krízové
Útulok Štart - Domov dôchodcov a DSS pre dosp.
Hviezdoslavova 56 ( Republiky č.22 ) , Žilina , 010 01
Typ inštitúcie
Iné
ÚPSVaR - Referát poradensko-psychologických služieb Liptovský Mikuláš
Hodžova ul. 30 , Liptovský Mikuláš , 031 80
Typ inštitúcie
Pedagogické a psychologické
Nadácia primárnej prevencie a liečby DZ - Lúč
Janka Kráľa 7 , Žilina , 010 01
Typ inštitúcie
Neštátne organizácie
Informačné centrum mladých Nižná
Hviezdoslavova 308 , Nižná
Typ inštitúcie
Neštátne organizácie
Občianske združenie Ostrov nádeje
Školská 16 , Liptovský Mikuláš , 031 01
Typ inštitúcie
Neštátne organizácie
Únia centier prevencie a pomoci - Dafné, o.z. Centrum prevencie a pomoci Dafné
Dom odborov, nám. Ľ.Štúra 1 , Žilina , 010 01
Typ inštitúcie
Neštátne organizácie
Žilinský samosprávny kraj, odbor školstva
Komenského 48 , Žilina , 011 09
Typ inštitúcie
Samosprávne orgány

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava