Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

Integra, o.z., Združenie pre duševné zdravie
Špitálska 11 , Michalovce , 071 01
Typ inštitúcie
Neštátne organizácie
Liečebno-výchovné sanatórium, Košice-Barca
Tešedíkova 3 , Košice , 040 17
Typ inštitúcie
Terapia sociálno-patologických javov
Psychiatrická nemocnica Michalovce
Areál Psychiatrickej nemocnice, Stráňany, Hrehovčíkova 1 , Michalovce , 071 01
Typ inštitúcie
Psychiatrické zariadenia
Krajské osvetové stredisko Košice
Hviezdoslavova 7 , Košice , 040 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Gemerské osvetové stredisko Rožňava
Betliarska 8 , Rožňava , 048 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Zemplínske osvetové stredisko Michalovce
Gorkého 1 , Michalovce , 071 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Regionálne osvetové stredisko Trebišov
SNP 1049/76 , Trebišov , 075 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Košické osvetové stredisko
Hviezdoslavova 7 , Košice , 040 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves
Štefánikovo nám. 17 , Spišská Nová Ves , 052 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Špecializovaná nemocnica, Centrum pre liečbu drogových závislostí s.r.o.
Pod Laščeky 278 , Žilina – Považský Chlmec , 010 03
Typ inštitúcie
Centrum pre liečbu drogových závislostí

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava