Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

ÚPSVaR - Referát poradensko – psychologických služieb Bratislava 4
Karloveská 2 , Bratislava
Typ inštitúcie
Pedagogické a psychologické
ÚPSVaR - Referát poradensko – psychologických služieb Bratislava 3
Junácka 1 , Bratislava
Typ inštitúcie
Pedagogické a psychologické
ÚPSVaR - Referát poradensko – psychologických služieb Bratislava 2
Vazovova 7/A , Bratislava , 816 16
Typ inštitúcie
Pedagogické a psychologické
ÚPSVaR - Referát poradensko – psychologických služieb Bratislava 1
Vazovova 7/A , Bratislava , 816 16
Typ inštitúcie
Pedagogické a psychologické
ÚPSVaR - Referát poradensko – psychologických služieb - Pracovisko I. stupňa Hlohovec
Jarmocká 3209/3 , Hlohovec , 920 01
Typ inštitúcie
Pedagogické a psychologické
Klub abstinentov Piešťany
Pastoračné centrum, ul. Poštová , Piešťany , 921 01
Typ inštitúcie
Kluby abstinentov
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok (Klinika drogovych zavislosti)
Malacká cesta č. 63 , Pezinok , 902 18
Typ inštitúcie
Centrum pre liečbu drogových závislostí
OZ Adam, Resocializačné stredisko Adam
Cesta z Kútov na Holíč 1336 , Gbely - Adamov , 908 45
Typ inštitúcie
Zariadenia
KASPIAN
Ambroseho 15 , Bratislava , 851 02
Typ inštitúcie
Neštátne organizácie
Psychiatrická ambulancia, MUDr. Michlík Rastislav
Letná 27 , Spišská Nová Ves , 052 01
Typ inštitúcie
Psychiatrické zariadenia

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava