Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

Spolok sv. Vincenta de Paul
Ul. Sv. Michala 43 , Levice , 934 01
Typ inštitúcie
Iné
Detský charitatívny dom Sv. Lujzy
Samova 4 , Nitra , 950 50
Typ inštitúcie
Iné
Farská charita
Školská 184 , Chynorany okr. Topoľčany , 956 33
Typ inštitúcie
Iné
Farská charita
Oponice 98 , Oponice , 955 14
Typ inštitúcie
Iné
Charitatívna služba v rodinách
Nám. Ľ. Štúra 1738 , Topoľčany , 955 01
Typ inštitúcie
Iné
Charitatívna služba v rodinách
Mederčská 39 , Komárno , 945 01
Typ inštitúcie
Iné
Charitatívna služba v rodinách
P. Pázmáňa 51 , Šaľa , 927 01
Typ inštitúcie
Iné
Ústav na výkon väzby Nitra
Cintorínska 3 , Nitra 1 , 950 50
Typ inštitúcie
Súdnictvo a väzenstvo
Ústav na výkon trestu a odňatia slobody Nitra
Vašinova 124/59, priečinok 18 C , Nitra-Chrenová , 950 61
Typ inštitúcie
Súdnictvo a väzenstvo
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
Želiezovce, priečinok 42/VD , Želiezovce , 937 01
Typ inštitúcie
Súdnictvo a väzenstvo

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava