Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom
26. novembra 1507 , Humenné , 066 18
Typ inštitúcie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne
Mederčská 39 , Komárno , 945 75
Typ inštitúcie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1 , Košice , 042 20
Typ inštitúcie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach
Komenského 4 , Levice , 934 38
Typ inštitúcie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši
Štúrová 36/1643 , Liptovský Mikuláš , 031 80
Typ inštitúcie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci
Petöfiho 1 , Lučenec , 984 38
Typ inštitúcie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine
Kuzmányho 27 , Martin , 036 80
Typ inštitúcie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach
Sama Chalupku 5 , Michalovce , 071 01
Typ inštitúcie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre
Štefániková 58 , Nitra , 949 63
Typ inštitúcie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch
Slovenská 13 , Nové Zámky , 940 30
Typ inštitúcie

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava