Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade
Zdravotnícka 3 , Poprad , 058 97
Typ inštitúcie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici
Slovenských partizánov 1130/50 , Považská Bystrica , 017 50
Typ inštitúcie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove
Hollého 5 , Prešov , 081 13
Typ inštitúcie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prievidzi
Nemocničná 8 , Bojnice , 972 01
Typ inštitúcie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote
Tomášikova 11 , Rimavská Sobota , 979 01
Typ inštitúcie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave
Špitálska 3 , Rožňava , 048 01
Typ inštitúcie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici
Kolónia 557 , Senica , 906 12
Typ inštitúcie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi
Mickiewiczova 6 , Spišská Nová Ves , 052 80
Typ inštitúcie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni
Obrancov mieru 1 , Stará Ľubovňa , 064 01
Typ inštitúcie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku
Sovietských hrdinov 78 , Svidník , 089 01
Typ inštitúcie

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava