Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

Prevencia nelátkových závislostí, o.z.
Sladovnícka č. 29 , Trnava , 917 01
Typ inštitúcie
Neštátne organizácie
BRATISLAVA - Ymca
Karpatská 2, II.poschodie, č.dv. 264 , Bratislava
Typ inštitúcie
Kluby abstinentov
nazov
Typ inštitúcie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove
Kuzmányho 18 , Bardejov , 085 01
Typ inštitúcie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1 , Banská Bystrica , 975 56
Typ inštitúcie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
Paláriková 1156 , Čadca , 022 01
Typ inštitúcie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne
Nemocničná 12 , Dolný Kubín , 026 01
Typ inštitúcie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede
Veľkoblahová 1067 , Dunajská Streda , 929 01
Typ inštitúcie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante
Hodská 373/38 , Galanta , 924 81
Typ inštitúcie

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava